CHỉ đạo điều hành

Về việc thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống QLVB và điều hành TP, ứng dụng chữ ký số cá nhân người có thẩm quyền đối với các văn bản thuộc thẩm quyền Lãnh đạo UBND huyện.
Ngày đăng 03/01/2024 | 21:22  | View count: 192

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, UBND huyện vừa có công văn 02/UBND-VP về việc thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống QLVB và điều hành TP, ứng dụng chữ ký số cá nhân người có thẩm quyền đối với các văn bản thuộc thẩm quyền Lãnh đạo UBND huyện.

 

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố Hà Nội theo quy định tại Quyết định 4729/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND Thành phố.  Thực hiện ký số các văn bản dự thảo, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố Hà Nội.

Từ ngày 02/01/2024, văn bản dự thảo được thực hiện theo quy trình điện tử gắn với việc sử dụng chữ ký số cá nhân người có thâm quyền trên Hệ thông quản lý văn bản và điều hành Thành phố.

Đồng thời tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng theo kế hoạch 281/KH-UBND ngày 21/8 2023 của UBND huyện Thường Tín.

Văn phòng

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh