thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng, nhà ở biệt thự, ký hiệu Đô thị số 3 tại khu K2 thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/12/2023 | 09:20 AM  | View count: 637
Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án với các nội dung như sau:

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Dũng Tiến, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 04/12/2023 | 03:27 PM  | View count: 731
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo kết quả đấu giá lựa chọn tổ chức đấu giá Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Dũng Tiến, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Ngày đăng 01/12/2023 | 03:52 PM  | View count: 371
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân Xem chi tiết: 305/TB-TTPTQĐ

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Dũng Tiến, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Ngày đăng 28/11/2023 | 03:51 PM  | View count: 434
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Dũng...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/11/2023 | 11:13 AM  | View count: 796
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Ngày đăng 30/10/2023 | 02:06 PM  | View count: 391
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Liên...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng, nhà ở biệt thự, ký hiệu Đô thị số 3 tại khu K2 thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/10/2023 | 02:43 PM  | View count: 826
Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án với các nội dung như sau: ...

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 05/10/2023 | 03:19 PM  | View count: 352
Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dự án đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu...

Giấy phép môi trường cấp cho công ty TNHH Thương mại và dịch vụ công nghiệp Nhật Minh tại cụm công nghiệp Hà Binh Phương

Ngày đăng 30/09/2023 | 02:30 PM  | View count: 198
  Xem chi tiết: GPMT Công ty Nhật Minh

Thường Tín mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng, nhà biệt thự, ký hiệu Đô thị số 3 tại khu K2 thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 27/09/2023 | 04:22 PM  | View count: 376
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký...

Hiệu chỉnh thời hạn gửi hồ sơ báo giá cung cấp, tư vấn đấu thầu mua sắm trong lĩnh vực trang thiết bị y tế

Ngày đăng 25/08/2023 | 03:30 PM  | View count: 282
Trung tâm Y tế huyện vừa có Công văn 853/TTYT-KHNV về việc hiệu chỉnh thời hạn gửi hồ sơ báo giá theo thư mời số 814/TM-TTYT ngày 14/8/2023. Theo...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Hòa Bình, Liên Phương và Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2023 | 03:14 PM  | View count: 512
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất ở vị trí tại các xã: Hòa Bình, Liên Phương và Vân Tảo

Ngày đăng 16/08/2023 | 04:21 PM  | View count: 251
Trung tâm PTQĐ huyện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất ở vị trí tại các xã: Hòa Bình, Liên Phương và Vân Tảo

Trung tâm Y tế Thường Tín công khai Kế hoạch mua sắm tài sản Thiết bị y tế năm 2023, Thư mời đơn vị cung cấp, tư vấn đấu thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế

Ngày đăng 15/08/2023 | 09:07 AM  | View count: 228
Trung tâm Y tế Thường Tín công khai Kế hoạch mua sắm tài sản Thiết bị y tế năm 2023, Thư mời đơn vị cung cấp, tư vấn đấu thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế. Cụ thể như...

THÔNG BÁO Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Hòa Bình, Liên Phương và Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 10/08/2023 | 07:36 AM  | View count: 478
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Hòa...

Công ty TNHH SXĐT Điện tử Hiệp Hưng đề nghị cấp giấy phép môi trường cơ sở sản xuất "Nhà máy sản xuất đồ điện gia dụng"

Ngày đăng 10/07/2023 | 06:31 PM  | View count: 187
  Xem chi tiết: 58/2023-HH Báo cáo đề xuất

Giấy phép môi trường cấp cho công ty Cổ phần chuyên ngành Môi trường và sinh thái - Việt Nam

Ngày đăng 24/06/2023 | 09:39 PM  | View count: 378
Xem chi tiết: 48/GP-UBND

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 17/03/2023 | 09:11 AM  | View count: 1170
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: