thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 17/03/2023 | 09:11 AM  | View count: 216
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thöng báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo

Ngày đăng 09/03/2023 | 10:30 AM  | View count: 183
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Tô Hiệu và Thắng Lợi

Ngày đăng 06/12/2022 | 03:57 PM  | View count: 372
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo

Ngày đăng 06/12/2022 | 03:53 PM  | View count: 282
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo về việc tiếp tục triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 56 thửa đất tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo,...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dự án Đấu giá Thắng Lợi và Tô Hiệu

Ngày đăng 05/12/2022 | 12:58 PM  | View count: 160
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dự án Đấu giá Thắng Lợi và Tô Hiệu Xem chi tiết: ...

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Tô Hiệu và Thắng Lợi

Ngày đăng 30/11/2022 | 11:02 PM  | View count: 246
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Tô...

Bổ sung chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ngày đăng 25/10/2022 | 12:09 AM  | View count: 94
UBND Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 3956/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai...

GPMT dự án xưởng sản xuất dầu mỡ động thực vật công TY TNHH thương mại hóa chất Sơn Tùng, xã Hòa Bình

Ngày đăng 13/10/2022 | 09:31 PM  | View count: 96
  Giấy phép môi trường dự án xưởng sản xuất dầu mỡ động thực vật công TY TNHH thương mại hóa chất Sơn Tùng, xã Hòa...

Giấy phép môi trường dự án nhà máy GPM công ty Cổ phần Western Pharma xã Ninh Sở

Ngày đăng 13/10/2022 | 09:22 PM  | View count: 129
  UBND huyện cấp Giấy phép môi trường dự án nhà máy GPM công ty Cổ phần Western Pharma xã Ninh Sở: Xem chi tiết:  ...

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng khu nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ thương mại (Ký hiệu: Đô thị số 2) tại khu K2, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 07/10/2022 | 05:30 PM  | View count: 385
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Một Thượng và thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 19/09/2022 | 08:36 PM  | View count: 815
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thắng Lợi

Ngày đăng 19/09/2022 | 08:53 AM  | View count: 196
  Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thắng Lợi: Công ty đấu giá hợp...

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 12/09/2022 | 01:57 PM  | View count: 372
Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP....

Thông báo thay đổi địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Tử Dương

Ngày đăng 12/09/2022 | 10:24 AM  | View count: 231
  Để đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ diễn ra thuận lợi, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo thay đổi địa...