thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất

Ngày đăng 20/04/2018 | 03:26 PM  | View count: 56
Trung tâm Phát triển quỹ đất Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá QSD đất vị trí...

Thông báo và hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình và thị trấn Thường Tín

Ngày đăng 02/10/2017 | 10:01 AM  | View count: 156
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa ...

Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình, Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn Thường Tín huyện Thường Tín.

Ngày đăng 20/04/2017 | 03:29 PM  | View count: 97
UBND huyện Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình,  Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn...