thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời đơn vị tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 02/01/2019 | 04:44 PM  | View count: 166
Xem chi tiết tại đây

Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong

Ngày đăng 03/05/2018 | 05:24 PM  | View count: 867
Trung tâm Phát triển quỹ đất Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 3/5/2018 đến...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất

Ngày đăng 20/04/2018 | 03:26 PM  | View count: 488
Trung tâm Phát triển quỹ đất Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá QSD đất vị trí...

Thông báo và hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình và thị trấn Thường Tín

Ngày đăng 02/10/2017 | 10:01 AM  | View count: 469
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa ...

Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình, Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn Thường Tín huyện Thường Tín.

Ngày đăng 20/04/2017 | 03:29 PM  | View count: 215
UBND huyện Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình,  Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn...