CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Báo cáo công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023

Ngày đăng 25/11/2022 | 11:29 AM  | View count: 42
  Xem chi tiết: 1494/UBND-TCKH

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2021

Ngày đăng 12/08/2022 | 02:09 PM  | View count: 114
UBND huyện vừa có Quyết định số 3899/QĐ-UBND về việc  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2021. Xem...

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2022

Ngày đăng 13/07/2022 | 09:35 AM  | View count: 82
  Xem chi tiết: 288/BC-UBND

Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2022

Ngày đăng 18/04/2022 | 09:13 AM  | View count: 159
  Xem chi tiết: 141/BC-UBND

Công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2020

Ngày đăng 10/10/2021 | 09:37 PM  | View count: 130
  Xem chi tiết: 3696/QĐ-UBND 

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Thường Tín

Ngày đăng 16/01/2021 | 10:05 PM  | View count: 87
  Xem chi tiết: 401/QĐ-UBND

Công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020

Ngày đăng 17/12/2020 | 04:06 PM  | View count: 287
  Cổng Thông tin điện tử huyện công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020, cụ thể như sau: Xem...

Nghị quyết kỳ họp thứ 16 HĐND huyện

Ngày đăng 18/11/2020 | 01:42 PM  | View count: 604
  1. Nghị quyết số 37 /NQ-HĐND  về việc thu hồi, điều chỉnh, bổ sung kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản cho UBND xã Hà Hồi 2. Nghị...

Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 02:56 PM  | View count: 196
  UBND huyện vừa có báo cáo số 323/BC-UBND  thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6...

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2019

Ngày đăng 10/07/2020 | 04:30 PM  | View count: 160
  Xem chi tiết: 2539/QĐ-UBND

UBND huyện Thường Tín công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2020

Ngày đăng 14/04/2020 | 11:06 AM  | View count: 556
  Xem chi tiết: 360/UBND-TCKH

Quyết định công bố công khai điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín

Ngày đăng 28/12/2019 | 11:07 AM  | View count: 149
  Xem chi tiết: 5173/QĐ-UBND

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng 20/12/2019 | 03:12 PM  | View count: 88
  xem chi tiết: 479/BC-UBND

Báo cáo phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 16/09/2019 | 02:47 PM  | View count: 134
Xem chi tiết: 388/BC-UBND

Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2018

Ngày đăng 13/08/2019 | 09:36 AM  | View count: 981
  Ngày 8/8/2019, UBND huyện Thường Tín Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2018. Xem chi tiết: 3112/QĐ-UBND

UBND huyện báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự án ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 13/07/2019 | 03:51 PM  | View count: 656
  Ngày 12/7/2019, UBND huyện báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự án ngân sách huyện 6 tháng đầu...

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 04:37 PM  | View count: 361
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019: Xem chi tiết: 280/UBND-TCKH

Thường Tín đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 15/03/2019 | 02:42 PM  | View count: 97
Xem chi tiết: 107/BC-UBND

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Thường Tín

Ngày đăng 16/01/2019 | 03:53 PM  | View count: 1424
  UBND huyện ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Thường Tín Xem chi tiết: 08/QĐ-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh