HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Huyện ủy thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày đăng 04/07/2017 | 01:38 PM  | View count: 76
Ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 3397- QĐ/HU và Kế hoạch số 94-KH/HU về giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh