Phòng chống tham nhũng

Thường Tín tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 12/01/2024, Huyện uỷ Thường Tín tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình 07-CTr/HU về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (phòng chống tham...

Tập huấn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định mới

Ngày 03/12/2021, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Dự hội...