CHỉ đạo điều hành

Hỗ trợ đổi giấy phép lái xe ô tô, cấp đổi Hộ chiếu phổ thông, Lý lịch tư pháp trực tuyến qua hệ thống Bưu điện
Ngày đăng 02/04/2024 | 11:19  | View count: 158

Nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đặc biệt đối với các dịch vụ công về cấp đổi giấy phép lái xe ô tô (GPLX) đã đến hạn; cấp mới và cấp đổi Hộ chiếu phổ thôngvà Lý lịch tư pháp. UBND huyện Thường Tín vừa có công văn số 461/UBND-VP về việc hỗ trợ cấp đổi giấy phép lái xe ô tô và cấp đổi Hộ chiếu phổ thông, lý lịch tư pháp trực tuyến qua hệ thống Bưu điện.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trên địa bàn huyện có nhu cầu thực hiện các dịch vụ công về cấp đổi giấy phép lái xe ô tô (GPLX) đã đến hạn; cấp mới và cấp đổi Hộ chiếu phổ thông và Lý lịch tư pháp chuẩn bị hồ sơ đến các địa điểm mà Bưu điện Trung tâm Thanh trì tổ chức trên địa bàn các xã của huyện để được phục vụ.

Xem chi tiết danh sách các địa điểm nhận hồ sơ hỗ trợ đổi giấy phép lái xe ô tô, cấp đổi Hộ chiếu phổ thông, Lý lịch tư pháp trực tuyến: 81/BĐTTTTri-KD

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh