Lịch tiếp công dân

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2018

Ngày đăng 18/01/2018 | 08:46 AM  | View count: 34
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2018 Xem chi tiết: 03/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý IV năm 2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 01:52 PM  | View count: 26
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý IV năm 2017 Xem chi tiết: Lịch tiếp dân quý IV

Thông báo lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND huyện quý III/2017

Ngày đăng 14/07/2017 | 04:25 PM  | View count: 21
Xem chi tiết: 70/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2017

Ngày đăng 13/07/2017 | 10:31 AM  | View count: 29
HĐND huyện thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2017 vào các ngày 27/7; 31/8;...

Thông báo lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện tháng 7

Ngày đăng 30/06/2017 | 03:17 PM  | View count: 20
Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 7 năm 2017 Xem chi tiết: Lịch tiếp dân tháng 7

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện quý II/2017

Ngày đăng 19/04/2017 | 11:32 AM  | View count: 31
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện quý II/2017 Xem chi tiết: Lịch Đại biểu HĐND

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Tháng 04/2017

Ngày đăng 01/04/2017 | 10:14 PM  | View count: 22
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín Tháng 04/2017 vào ngày 04 và 18/4/2017 Chi tiết xem tại...

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của thường trực HĐND huyện Thường Tín tháng 04,05,06/2017

Ngày đăng 03/04/2017 | 05:59 PM  | View count: 18
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của thường trực HĐND huyện Thường Tín tháng 04,05,06/2017 Chi tiết: 53/TB-HĐND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh