Lịch tiếp công dân

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 7/2024

Ngày đăng 17/07/2024 | 03:44 PM  | View count: 4
UBND huyện thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 7/2024 từ ngày 23/7/2024 (thứ Ba) sang...

Lịch tiếp công dân quý III/2024 của đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/07/2024 | 11:29 AM  | View count: 19
  Xem chi tiết: 123/HĐND-VP

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 7/2024

Ngày đăng 26/06/2024 | 02:30 PM  | View count: 11
Xem chi tiết: 400/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tháng 6 năm 2024

Ngày đăng 29/05/2024 | 10:24 AM  | View count: 52
  Xem chi tiết: 351/TB-UBND 351/TB-UBND 351/TB-UBND 351/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tháng 5 năm 2024

Ngày đăng 02/05/2024 | 10:20 AM  | View count: 9
Xem chi tiết:   264/TB-UBND

Lịch tiếp công dân quý II/2024 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 07/04/2024 | 06:20 PM  | View count: 77
Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân quý II/2024

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 4/2024

Ngày đăng 04/04/2024 | 04:38 PM  | View count: 72
  Thông báo số 189/TB-UBND thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 4/2024 từ ngày /4/2024...

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 01 năm 2024

Ngày đăng 16/01/2024 | 04:03 PM  | View count: 13
  Xem chi tiết: 16/TB-UBND

Lịch tiếp công dân tháng 03 của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 27/02/2024 | 03:59 PM  | View count: 13
Xem chi tiết: 98/TB-UBND

Lịch tiếp công dân tháng 04 của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 27/03/2024 | 03:54 PM  | View count: 35
  Xem chi tiết: 178/TB-UBND

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 02/2024

Ngày đăng 29/01/2024 | 10:30 AM  | View count: 17
  Xem chi tiết: 49/TB-UBND 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tháng 12/2023

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:09 PM  | View count: 24
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tháng 12/2023 Xem chi tiết:   809/TB-UBND

Lịch tiếp công dân tháng 06 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 01/06/2023 | 11:19 AM  | View count: 62

Lịch tiếp công dân tháng 01 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 19/01/2023 | 05:04 PM  | View count: 69

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 12 năm 2022

Ngày đăng 01/12/2022 | 08:24 PM  | View count: 54
  Xem chi tiết: 375/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 11 năm 2022

Ngày đăng 01/11/2022 | 03:58 PM  | View count: 137
  Xem chi tiết: 340/TB-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh