Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 01/2019

Ngày đăng 03/01/2019 | 05:18 PM  | View count: 28
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 01/2019: 01/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện tháng 11/2018

Ngày đăng 02/11/2018 | 06:38 PM  | View count: 29
Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện tháng 11/2018 Xem chi tiết: 40/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của Đại biểu HĐNDTP

Ngày đăng 04/10/2018 | 03:36 PM  | View count: 43
 Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của Đại biểu HĐNDTP. Xem chi tiết: 554/HĐND

HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 8/2018

Ngày đăng 09/08/2018 | 03:06 PM  | View count: 32
HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 8/2018 Xem chi tiết: Lịch TCD Tháng 8

HĐND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Tháng 6/2018

Ngày đăng 08/06/2018 | 04:32 PM  | View count: 53
HĐND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Tháng 6/2018 Xem chi tiết: 16/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 5/2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 09:53 AM  | View count: 54
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 5/2018 Lịch tiếp công dân tháng 5

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2018

Ngày đăng 18/01/2018 | 08:46 AM  | View count: 147
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2018 Xem chi tiết: 03/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý IV năm 2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 01:52 PM  | View count: 70
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý IV năm 2017 Xem chi tiết: Lịch tiếp dân quý IV

Thông báo lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND huyện quý III/2017

Ngày đăng 14/07/2017 | 04:25 PM  | View count: 67
Xem chi tiết: 70/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2017

Ngày đăng 13/07/2017 | 10:31 AM  | View count: 233
HĐND huyện thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2017 vào các ngày 27/7; 31/8;...

Thông báo lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện tháng 7

Ngày đăng 30/06/2017 | 03:17 PM  | View count: 84
Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 7 năm 2017 Xem chi tiết: Lịch tiếp dân tháng 7

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện quý II/2017

Ngày đăng 19/04/2017 | 11:32 AM  | View count: 113
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện quý II/2017 Xem chi tiết: Lịch Đại biểu HĐND

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Tháng 04/2017

Ngày đăng 01/04/2017 | 10:14 PM  | View count: 69
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín Tháng 04/2017 vào ngày 04 và 18/4/2017 Chi tiết xem tại...

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của thường trực HĐND huyện Thường Tín tháng 04,05,06/2017

Ngày đăng 03/04/2017 | 05:59 PM  | View count: 60
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của thường trực HĐND huyện Thường Tín tháng 04,05,06/2017 Chi tiết: 53/TB-HĐND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh