Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 02/2024

Ngày đăng 29/01/2024 | 10:30 AM  | View count: 5
  Xem chi tiết: 49/TB-UBND 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tháng 12/2023

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:09 PM  | View count: 15
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tháng 12/2023 Xem chi tiết:   809/TB-UBND

Lịch tiếp công dân tháng 06 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 01/06/2023 | 11:19 AM  | View count: 56

Lịch tiếp công dân tháng 01 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 19/01/2023 | 05:04 PM  | View count: 62

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 12 năm 2022

Ngày đăng 01/12/2022 | 08:24 PM  | View count: 47
  Xem chi tiết: 375/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 11 năm 2022

Ngày đăng 01/11/2022 | 03:58 PM  | View count: 129
  Xem chi tiết: 340/TB-UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện tháng 9/2022

Ngày đăng 01/09/2022 | 05:33 PM  | View count: 46

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 02/08/2022 | 03:41 PM  | View count: 62
  Xem chi tiết: 243/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 7/2022

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:22 AM  | View count: 55
  Xem chi tiết: 20/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2022

Ngày đăng 11/07/2022 | 10:56 AM  | View count: 51
  Xem chi tiết: 21/TB-HĐND

Lịch TXCT của đại biểu HĐND TP sau kỳ họp thứ 7 HĐND TP

Ngày đăng 19/07/2022 | 10:20 PM  | View count: 278
Xem chi tiết: 157/HĐND-VP  

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐNĐ huyện Thường Tín tháng 7/2022

Ngày đăng 09/07/2022 | 09:44 AM  | View count: 100
  Xem chi tiết: 20/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 7/2022

Ngày đăng 03/07/2022 | 09:00 AM  | View count: 81
  xem chi tiết: 191/TB-UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 6/2022

Ngày đăng 29/05/2022 | 10:26 PM  | View count: 61
  Xem chi tiết: 153/TB-UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 6/2022

Ngày đăng 06/06/2022 | 11:15 AM  | View count: 65
  Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 6/2022.  Xem chi tiết: 15/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 5/2022

Ngày đăng 20/05/2022 | 09:22 PM  | View count: 94
 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh