CHỉ đạo điều hành

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 02/11/2017 | 11:01 AM  | View count: 62
HĐND huyện Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021: Thời gian tổ...

Tiếp tục phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

Ngày đăng 14/09/2017 | 02:56 PM  | View count: 45
Công văn số 353-CV/HU ngày 12/9/2017, Huyện ủy Thường Tín về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. Xem chi...

Chương trình nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 13/04/2017 | 04:32 PM  | View count: 143
Chương trình số 12-CTr/HU của Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai...

Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 13/04/2017 | 04:26 PM  | View count: 123
Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao  thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân ...

Chương trình phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện, xây dựng người Thường Tín thanh lịch, văn minh

Ngày đăng 14/04/2017 | 03:29 PM  | View count: 196
Chương trình phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện, xây dựng người Thường Tín thanh lịch, văn minh Xem...

Chương trình phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững; từng bước nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 13/04/2017 | 03:26 PM  | View count: 69
Chương trình số 09-Ctr/HU của Huyện ủy Thường Tín về phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững; từng bước nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020 ...

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2017)

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:29 PM  | View count: 206
          Chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc...

Kế hoạch tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017"; "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017".

Ngày đăng 17/04/2017 | 05:04 PM  | View count: 181
Kế hoạch 77 - KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền "Năm hữu nghị  Việt Nam - Campuchia 2017"; "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam -...

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc lập, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thường Tín

Ngày đăng 23/02/2017 | 10:09 AM  | View count: 65
Thực hiện công văn số 4426/STNMT-KHTH ngày 14/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín thông báo lấy ý kiến đóng...

Huyện Thường Tín: Phát triển làng nghề theo hướng hiện đại hóa

Ngày đăng 09/01/2017 | 10:15 AM  | View count: 85
Ông Lưu Văn Phúc - Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín cho biết, huyện có 46/126 làng có nghề nên việc phát triển bền vững LN truyền thống theo hướng hiện đại hóa là một trong những mục tiêu tiên...

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, thực hiện "Năm cải cách hành chính 2017"

Ngày đăng 20/02/2017 | 06:36 AM  | View count: 41
Ngày 16/02/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, thực hiện...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh