Thông tin tuyển dụng

Thông báo Thời gian, địa điểm nhận Đề án thi tuyển chức danh TP Y tế

Ngày đăng 06/09/2022 | 08:01 PM  | View count: 145
  Xem chi tiết: 275/TB-UBND

Thông báo Thời gian, địa điểm thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển Trưởng phòng Y tế

Ngày đăng 07/09/2022 | 07:54 PM  | View count: 117
Xem chi tiết:  276/TB-HĐTT

Quyết định phê duyệt nội dung thi viết; Thông báo Lịch, tiến độ thời gian tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện,

Ngày đăng 26/07/2022 | 04:00 PM  | View count: 174
  Thông báo Lịch, tiến độ thời gian tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện: 235/TB-UBND Quyết định phê duyệt nội dung thi viết,...

Danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh trưởng phòng Y tế huyện

Ngày đăng 20/07/2022 | 05:46 PM  | View count: 338
Xem chi tiết: 231/TB-UBND

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ ứng viên dự thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế

Ngày đăng 09/06/2022 | 03:49 PM  | View count: 227
  UBND huyện thông báo tiếp tục nhận hồ sơ ứng viên dự thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế Xem chi tiết: 173/TB-UBND

Thông báo và kế hoạch tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2022

Ngày đăng 16/05/2022 | 04:13 PM  | View count: 336
  Xem chi tiết: - Kế hoạch tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2022: 146/KH-UBND -  Kế hoạch  tuyển dụng công chức chỉ huy...

Danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế

Ngày đăng 10/05/2022 | 08:35 AM  | View count: 291
  Xem chi tiết: 136/TB-UBND

Thông báo thời gian, địa điểm sát hạch và cách xác định người trúng tuyển đối với các trường hợp tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi

Ngày đăng 22/04/2022 | 06:04 PM  | View count: 352
  Thông báo thời gian, địa điểm sát hạch và cách xác định người trúng tuyển đối với các trường hợp tiếp nhận vào công...

Thông báo danh sách các trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức xã

Ngày đăng 22/04/2022 | 06:01 PM  | View count: 411
  xem chi tiết: 118/TB-HĐKTSH

Phê duyệt nội dung ôn tập, thời gian, hình thức kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi

Ngày đăng 20/04/2022 | 05:00 PM  | View count: 307
  UBND huyện vừa có quyết định về việc phê duyệt nội dung ôn tập, thời gian, hình thức kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận...

Thông báo về việc tiếp nhận vào công chức xã không qua thi tuyển

Ngày đăng 01/04/2022 | 05:05 PM  | View count: 382
  xem chi tiết: 94/TB-UBND

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện

Ngày đăng 01/04/2022 | 05:02 PM  | View count: 407
      93/TB-UBND

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện

Ngày đăng 14/03/2022 | 04:43 PM  | View count: 341
  UBND huyện vừa có Kế hoạch số 80/KH-UBND về thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện năm 2022 Xem chi tiết: 80/KH-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh