Thông tin tuyển dụng

Thông báo số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, thị trấn và viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:52 PM  | View count: 1261
1. Thông báo số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã: 25 chỉ...

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn và viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 10:41 AM  | View count: 350
UBND Thành phố ban hành quyết định Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức xã năm 2019: 1059/QĐ-UBND ...

Quyết định Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển vào làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 30/08/2017 | 02:26 PM  | View count: 532
Quyết định về việc Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh...

Thông báo Lịch xét tuyển hợp đồng nhân viên bảo vệ tại các cơ sở giáo dục THCS, Tiểu học, Mầm non

Ngày đăng 05/08/2017 | 03:55 PM  | View count: 266
Thông báo lịch tiếp tục xét tuyển hợp đồng nhân viên bảo vệ tại các  cơ sở giáo dục THCS, Tiểu học, Mầm non theo quyết định số 917/QĐ-UBND...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh