Thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả điểm thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 15/04/2024 | 04:00 PM  | View count: 11
  Xem chi tiết: 235/TB-HĐTT

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận, trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 10/04/2024 | 11:01 AM  | View count: 75
  UBND huyện Thông báo: 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện: 233/TB-HĐTT ...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phần thi trình bày Đề án và thời gian, địa điểm nộp Đề án của ứng viên, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 27/03/2024 | 09:10 AM  | View count: 168
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND huyện Thường Tín về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện;

Công bố mẫu đề cương và thang điểm chi tiết phần trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 20/03/2024 | 02:49 PM  | View count: 148
  Hội đồng thi tuyển chức danh trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Công bố mẫu đề cương và thang điểm chi tiết phần trình bày đề...

Thông báo Kết quả điểm thi viết, thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo của các ứng viên kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 06/03/2024 | 04:10 PM  | View count: 148
  Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thông báo Kết quả điểm thi viết, thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo của...

Thông báo Thời gian, địa điểm thi viết, Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 28/02/2024 | 04:41 PM  | View count: 421
Thông báo Thời gian, địa điểm thi viết, Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Quyết định phê duyệt danh mục nội dung ôn tập thi viết, kỳ thi tuyển Trưởng phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 23/02/2024 | 03:44 PM  | View count: 164
  HĐTT chức danh Trưởng phòng QLĐT công khai Quyết định phê duyệt danh mục nội dung ôn tập thi viết, kỳ thi tuyển Trưởng phòng Quản lý...

Danh sách người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 07/02/2024 | 03:25 PM  | View count: 364
UBND huyện thông báo Danh sách người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện. Xem chi tiết: ...

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín

Ngày đăng 09/01/2024 | 09:47 AM  | View count: 420
UBND huyện Thường Tín thông báo việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, như sau:

Thông báo thành phần, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký tham dự phần thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2023

Ngày đăng 28/11/2023 | 09:39 AM  | View count: 221
  Hội đồng thi tuyển chức danh Lãnh đạo quản lý thông báo thành phần, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký tham dự phần thi trình...

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thivà thời gian, địa điểm thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2023

Ngày đăng 11/11/2023 | 10:22 PM  | View count: 286
  Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phần thi trình...

Thông báo danh sách ứng viên dự thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 13/10/2023 | 11:33 AM  | View count: 311
Xem chi tiết: Danh sách thi tuyển LĐQL

Phê duyệt nội dung tài liệu ôn tập và Thông báo thời gian, địa điểm thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2023

Ngày đăng 06/10/2023 | 08:01 AM  | View count: 233
  Quyết định phê duyệt nội dung tài liệu ôn tập thi viết , kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND...

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:43 AM  | View count: 811
UBND huyện Thường Tín thông báo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thường Tín, như sau:

Thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ và thực hiện đề cử người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị chưa đảm bảo nguyên tắc số dư

Ngày đăng 23/08/2023 | 11:39 AM  | View count: 194
  UBND huyện vừa có Thông báo số 577/TB-UBND về việc gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ và thực hiện đề cử người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi...

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 01/08/2023 | 01:30 PM  | View count: 323
  Hội đồng tuyển dụng Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển...

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại Huyện ủy Thường Tín năm 2023

Ngày đăng 19/06/2023 | 11:03 AM  | View count: 704
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại Huyện ủy Thường Tín năm 2023

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh