Lịch công tác

Lịch làm việc thường trực Huyện uỷ tuần 34

Ngày đăng 20/08/2018 | 09:17 AM  | View count: 1
Lịch làm việc thường trực Huyện uỷ tuần 34: Lịch tuần 34 Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 34: Lịch tuần 34 UB

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33

Ngày đăng 13/08/2018 | 12:45 PM  | View count: 14
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33: lịch tuần 33 HU

Dự kiến Lịch làm việc tuần 32 của Lãnh đạo Huyện ủy

Ngày đăng 06/08/2018 | 10:39 AM  | View count: 11
Dự kiến Lịch làm việc tuần 32 của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần 32

Lịch làm việc của thường trực huyện uỷ tuần 31

Ngày đăng 27/07/2018 | 06:31 PM  | View count: 14
Lịch làm việc của thường trực huyện uỷ tuần 31: xem chi tiết: Lịch tuần 31 Dự kiến lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 31: Lịch tuần 31 UB

Dự kiến Lịch làm việc tuần 30 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 23/07/2018 | 09:37 AM  | View count: 20
Dự kiến Lịch làm việc tuần 30 của Lãnh đạo Huyện ủy:  Lịch tuần 30 Dự kiến Lịch làm việc tuần 30 của Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 30 UB

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29 từ ngày 16-22/7/2018

Ngày đăng 15/07/2018 | 11:05 AM  | View count: 41
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29 từ ngày 16-22/7/2018 Xem chi tiết: lịch tuần 29

Dự kiến lịch làm việc tuần của Lãnh đạo Huyện ủy

Ngày đăng 09/07/2018 | 09:46 AM  | View count: 22
Dự kiến lịch làm việc tuần của đồng chí Bí thư Huyện ủy từ ngày 9/7/2018 đến ngày 14/7/2018: Lịch tuần   

Dự kiến Lịch làm việc tuần 27 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 02/07/2018 | 03:58 PM  | View count: 22
Dự kiến Lịch làm việc tuần 27 của Lãnh đạo UBND huyện Xem chi tiết: Lịch tuần 27

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 23 từ ngày 4/6/2018 - 10/6/2018

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:14 PM  | View count: 13
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 23 từ ngày 4/6/2018 - 10/6/2018 Xem chi tiết: lịch tuần 23

HĐND huyện Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2018

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:48 PM  | View count: 62
HĐND huyện Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2018 Xem chi tiết: 14/TB-UBND

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 20

Ngày đăng 15/05/2018 | 08:50 AM  | View count: 28
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 20 (từ ngày 14/5-20/5/2018) Xem chi tiết: Lịch tuần 20

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 19

Ngày đăng 07/05/2018 | 01:44 AM  | View count: 15
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 19 Xem chi tiết: Lịch tuần 19

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 11, từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018)

Ngày đăng 12/03/2018 | 08:22 AM  | View count: 19
Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 11, từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018) Xem chi tiết: Lịch tuần 11

Dự kiến lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần 05 (Từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018)

Ngày đăng 29/01/2018 | 07:46 AM  | View count: 23
Dự kiến lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần 05 (Từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018) Xem chi tiết: Lịch tuần 05

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)

Ngày đăng 28/12/2017 | 05:23 PM  | View count: 35
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 52

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

Ngày đăng 05/12/2017 | 04:13 PM  | View count: 163
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 49

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)

Ngày đăng 13/11/2017 | 11:00 AM  | View count: 36
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 46

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)

Ngày đăng 07/11/2017 | 08:09 AM  | View count: 63
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 45

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

Ngày đăng 30/10/2017 | 04:34 PM  | View count: 44
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 44

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Ngày đăng 23/10/2017 | 10:46 AM  | View count: 29
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017) Xem chi tiết: lịch tuần 43

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh