Lịch công tác

Dự kiến lịch làm việc tuần 12 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 18/03/2019 | 02:49 PM  | View count: 3
Dự kiến lịch làm việc tuần 12 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện:  Lịch tuần 12 UBND Lịch tuần 12 Huyện ủy

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 11 từ ngày 10/3/2019 - 17/3/2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 02:42 PM  | View count: 11
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 11 từ ngày 10/3/2019 - 17/3/2019: Lịch tuần 11

Dự kiến lịch làm việc tuần 09 của Lãnh đạo UBND huyện (Từ ngày 25/02/2019 đến 03/03/2019)

Ngày đăng 28/02/2019 | 09:09 AM  | View count: 18
Dự kiến lịch làm việc tuần 09 của Lãnh đạo UBND huyện (Từ ngày 25/02/2019 đến 03/03/2019) xem chi tiết: Lịch tuần 09

Dự kiến Lịch làm việc tuần 08 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 18/02/2019 | 06:42 PM  | View count: 11
Dự kiến Lịch làm việc tuần 08 của Lãnh đạo UBND huyện Xem chi tiết: Lịch tuần 08

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 07 năm 2019

Ngày đăng 12/02/2019 | 04:08 PM  | View count: 40
Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện  tuần 07 năm 2019  Xem chi tiết: Lịch tuần 07

Dự kiến Lịch làm việc tuần 03 của Lãnh đạo UBND huyện ( Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

Ngày đăng 15/01/2019 | 08:05 AM  | View count: 32
Dự kiến Lịch làm việc tuần 03 của Lãnh đạo UBND huyện  ( Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019) Xem chi tiết: Lịch tuần 03

Dự kiến Lịch làm việc tuần 50 của Lãnh đạo Huyện ủy- UBND huyện

Ngày đăng 05/12/2018 | 11:20 AM  | View count: 145
Lịch làm việc tuần 50 của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần HU Dự kiến Lịch làm việc tuần 50 của Lãnh đạo UBND huyện : Lịch tuần 50    

Dự kiến Lịch làm việc tuần 51 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 11/12/2018 | 01:54 PM  | View count: 61
Dự kiến Lịch làm việc tuần 51 của Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 51

Dự kiến Lịch làm việc tuần 49 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 26/11/2018 | 04:18 PM  | View count: 51
 Lịch làm việc tuần 49 của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần HU Dự kiến Lịch làm việc tuần 49 của Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 49

Dự kiến Lịch làm việc tuần 46 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 05/11/2018 | 05:07 PM  | View count: 29
Dự kiến Lịch làm việc tuần 46 của Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 46

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Huyện (Tuần 43, từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018)

Ngày đăng 15/10/2018 | 03:47 PM  | View count: 92
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Huyện (Tuần 43, từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018) Lịch tuần 43

Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện

Ngày đăng 09/10/2018 | 09:02 AM  | View count: 121
Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực Huyện ủy: Lịch tuần HU Lịch làm việc tuần 41 của Lãnh đạo  UBND huyện: Lịch tuần UB  

Lịch làm việc của Lãnh đạo Huyện ủy- UBND huyện tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 - 30/9/2018

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:32 PM  | View count: 107
Lịch làm việc  tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 - 30/9/2018  của thường trực Huyện ủy và Lãnh đạo UBND huyện: - Lịch tuần 39 Huyện ủy - L ịch ...

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 - 30/9/2018

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:26 PM  | View count: 87
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 - 30/9/2018:  lịch tuần 39

Dự kiến Lịch làm việc tuần 37 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 10/09/2018 | 09:23 AM  | View count: 61
Dự kiến Lịch làm việc tuần 37 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện: Lịch tuần 37 Huyện ủy Lịch tuần 37 UBND huyện

Dự kiến Lịch làm việc tuần 36 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 04/09/2018 | 02:36 PM  | View count: 65
Dự kiến Lịch làm việc tuần 36 của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần 36

Dự kiến Lịch làm việc tuần 35 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 27/08/2018 | 05:38 PM  | View count: 56
Dự kiến Lịch làm việc tuần 35 của Lãnh đạo UBND huyện. Xem chi tiết: lịch tuần 35

Lịch làm việc thường trực Huyện uỷ tuần 34

Ngày đăng 20/08/2018 | 09:17 AM  | View count: 57
Lịch làm việc thường trực Huyện uỷ tuần 34: Lịch tuần 34 Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 34: Lịch tuần 34 UB

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33

Ngày đăng 13/08/2018 | 12:45 PM  | View count: 71
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33: lịch tuần 33 HU

Dự kiến Lịch làm việc tuần 32 của Lãnh đạo Huyện ủy

Ngày đăng 06/08/2018 | 10:39 AM  | View count: 57
Dự kiến Lịch làm việc tuần 32 của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần 32

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh