Lịch công tác

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 23 từ ngày 4/6/2018 - 10/6/2018

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:14 PM  | View count: 5
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 23 từ ngày 4/6/2018 - 10/6/2018 Xem chi tiết: lịch tuần 23

HĐND huyện Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2018

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:48 PM  | View count: 21
HĐND huyện Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2018 Xem chi tiết: 14/TB-UBND

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 20

Ngày đăng 15/05/2018 | 08:50 AM  | View count: 22
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 20 (từ ngày 14/5-20/5/2018) Xem chi tiết: Lịch tuần 20

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 19

Ngày đăng 07/05/2018 | 01:44 AM  | View count: 8
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 19 Xem chi tiết: Lịch tuần 19

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 11, từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018)

Ngày đăng 12/03/2018 | 08:22 AM  | View count: 17
Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 11, từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018) Xem chi tiết: Lịch tuần 11

Dự kiến lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần 05 (Từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018)

Ngày đăng 29/01/2018 | 07:46 AM  | View count: 21
Dự kiến lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần 05 (Từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018) Xem chi tiết: Lịch tuần 05

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)

Ngày đăng 28/12/2017 | 05:23 PM  | View count: 31
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 52

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

Ngày đăng 05/12/2017 | 04:13 PM  | View count: 137
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 49

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)

Ngày đăng 13/11/2017 | 11:00 AM  | View count: 33
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 46

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)

Ngày đăng 07/11/2017 | 08:09 AM  | View count: 61
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 45

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

Ngày đăng 30/10/2017 | 04:34 PM  | View count: 43
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 44

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Ngày đăng 23/10/2017 | 10:46 AM  | View count: 28
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017) Xem chi tiết: lịch tuần 43

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

Ngày đăng 16/10/2017 | 10:44 AM  | View count: 31
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 42

Dự kiến lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tuần 41

Ngày đăng 09/10/2017 | 02:29 PM  | View count: 31
  Dự kiến lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tuần 41(từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 41

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 39 (từ ngày 25/92017 đến ngày 01/10/2017)

Ngày đăng 26/09/2017 | 01:31 PM  | View count: 33
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 39 (từ ngày 25/92017 đến ngày 01/10/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 39

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 38, từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2017)

Ngày đăng 18/09/2017 | 02:55 PM  | View count: 26
Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 38, từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2017): tuần 38

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 37 (từ ngày 11/92017 đến ngày 17/9/2017)

Ngày đăng 12/09/2017 | 12:25 PM  | View count: 23
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 37 (từ ngày 11/92017 đến ngày 17/9/2017)   Xem chi tiết: Lịch tuần 37

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017)

Ngày đăng 11/07/2017 | 04:29 PM  | View count: 33
Xem chi tiết: Lịch tuần 28

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 26

Ngày đăng 26/06/2017 | 03:06 PM  | View count: 33
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 26: Lịch tuần 26

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh