An ninh - quốc phòng

34 tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Thường Tín giai đoạn 2019 - 2024

Sáng 4/6, UBND huyện Thường Tín tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 - 2024. Dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện tặng hoa chúc mừng

Toàn cảnh đại hội

 Báo cáo tại Đại hội, huyện Thường Tín khẳng định: 05 năm qua, Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện Thường Tín đã được Ban CHQS huyện Thường Tín tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ và đổi mới, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT trong huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nổi bật, LLVT huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân Thành phố giao; hoàn thành 100% kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đoàn Chủ tịch Đại hội duy trì các gương điển hình báo cáo thành tích

LLVT huyện cũng làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 21 ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng được củng cố vững chắc; lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; LLVT huyện tham gia hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19..., góp phần xây dựng xây dựng huyện Thường Tín ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả LLVT huyện Thường Tín đã đạt được trong thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời, đồng chí Phó Chính ủy Bộ Tư lênh yêu cầu LLVT huyện Thường Tín bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan Bộ Tư lệnh; của Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện, tạo động lực thi đua sôi nổi, sâu rộng; đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung hướng vào thực hiện tốt  nhiệm vụ chính trị được giao; cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, xác định rõ những mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; công tác thi đua phải hướng về cơ sở, xây dựng động cơ và quyết tâm cho mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu; kết hợp chặt chẽ thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô”, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích thi đua tốt, tạo sức lan tỏa, làm cho phong trào thi đua phát triển ngày càng sâu rộng, góp phần xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại Đại hội, UBND huyện Thường Tín đã vinh danh 13 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 -2024.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Phương Thanh – Diệu Hương