CHỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện
Ngày đăng 14/05/2024 | 14:21  | View count: 78

UBND huyện Thường Tín vừa có Công văn số 752/UBND-VP về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện.

Theo đó từ ngày 01/6/2024, UBND huyện Thường Tín triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện, phấn đấu đảm bảo 100% các giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR “động”.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các phương thức thực hiện hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

UBND huyện thông báo tới nhân dân trên địa bàn phối hợp cùng cán bộ Một cửa thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ TTHC thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp từ ngày 01/6/2024.

Việc thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện là một bước đi mới, tạo đột phá trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện, tăng tính công khai, minh bạch thu phí, lệ phí, góp phần từng bước thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số, xây dựng Huyện Thường Tín thông minh trong tương lai.

Xem chi tiết: 752/UBND-VP

Văn phòng

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh