CHỉ đạo điều hành

Xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của huyện Thường Tín
Ngày đăng 23/05/2024 | 17:21  | View count: 186

UBND huyện xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024 của huyện Thường Tín.

Các cơ quan, đơn vị, tô chức, cá nhân xem nội dung các văn bản:

Dự thảo báo cáo  kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024 của huyện Thường Tín.

- Công văn 824/UBND-KT

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện góp ý bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế hoặc qua địa chỉ mail:pkt_thuongtin@hanoi.gov.vn) trước ngày 07/6/2024. Quá thời hạn nêu trên nếu các cơ quan, đơn vị, tố chức, cá nhân không có văn bản góp ý coi như đã nhất trí với các nội dung tại dự thảo Báo cáo trên.

Phòng Kinh tế huyện

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh