CHỉ đạo điều hành

Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm qua thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày đăng 18/05/2024 | 19:49  | View count: 210

UBND huyện Thường Tín vừa có kế hoạch triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Thường Tín.

Theo Kế hoạch 194/KH-UBND, trong tháng 5/2024, Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp chặt chẽ, triển khai chi trả đúng người, đúng chế độ công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách này gây mất niềm tin trong nhân dân, bảo đảm việc chi trả đúng quy định của pháp luật.

Công an huyện phối hợp, rà soát, xác minh, làm sạch thông tin đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhằm góp phần chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội, kịp thời điều chỉnh thông tin công dân bảo đảm dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống" tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, chủ động phối hợp các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền, công tác triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thường Tín chủ trì thành lập các tổ nghiệp vụ mở tài khoản cho người dân thuộc diện được chi trả luong hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện mở tài khoản miễn phí cho các đối tượng, phấn đấu mở tài khoản cho 100% người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, hướng dẫn cho người hưởng, người giám hộ, người được ủy quyền để mở tài khoản hoặc hướng dẫn bổ sung các giấy tờ liên quan theo quy định, bảo đảm người thụ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn, người giám hộ, người được ủy quyền có đầy đủ các thông tin liên quan để mở tài khoản. Tập trung tăng cường và bố trí cán bộ đơn vị phối hợp với Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện Thường Tín, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Công an các cấp cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật) để tập trung làm thủ tục đăng ký tài khoản cho người dân; đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 30/5/2024.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ triển khai thực hiện Đề án 06 cấp thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt…

Bảo hiểm xã hội huyện

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh