KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

UBND huyện Thường Tín tăng 2 bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 27/03/2023 | 03:00 PM  | View count: 24
Với những chỉ đạo quyết liệt trong năm 2022, UBND huyện Thường Tín vừa được UBND Thành phố đánh giá tăng 02 bậc chỉ số cải cách hành chính so với năm 2021.

UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 31/10/2022 | 07:58 PM  | View count: 60
Ngày 31/10/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ...

UBND huyện tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông

Ngày đăng 15/10/2022 | 10:08 PM  | View count: 333
Sáng ngày 15/10/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến cho dịch vụ hành chính công, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa,...

Quy trình Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện thực hiện tại bộ phận một cửa huyện

Ngày đăng 11/10/2022 | 09:32 AM  | View count: 57
UBND huyện công khai quy trình Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện thực hiện tại bộ phận một cửa huyện, cụ thể như sau:

Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 10/10/2022 | 09:09 PM  | View count: 26
  UBND huyện vừa ban hành thông báo số 317/TB-UBND công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường...

Ban hành chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Thường Tín

Ngày đăng 14/09/2022 | 11:28 PM  | View count: 203
  UBND huyện vừa có quyết định số 4395/QĐ-UBND về việc ban hành chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các xã, thị ...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Dũng Tiến

Ngày đăng 04/08/2022 | 10:30 PM  | View count: 306
Ngày 4/8/2022, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính huyện đã kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Dũng Tiến.

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Văn Bình, Duyên Thái và Thị trấn Thường Tín.

Ngày đăng 25/05/2022 | 10:38 PM  | View count: 121
Trong ngày 24/5/2022, Đoàn Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của UBND huyện do đồng chí Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành...

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 7 xã

Ngày đăng 13/05/2022 | 10:43 PM  | View count: 142
Thực hiện kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND huyện về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2022. Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính huyện đã thực hiện kiểm tra...

Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:53 PM  | View count: 492
  Xem chi tiết: 1543/QĐ-UBND

Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:43 PM  | View count: 176
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện...

Triển khai khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

Ngày đăng 08/05/2022 | 10:46 AM  | View count: 249
Ngày 5/5/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 143/KH-SNV về việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

Báo cáo việc kiểm tra, giải quyết phản ánh kiến nghị của công dân

Ngày đăng 04/04/2022 | 07:46 AM  | View count: 26
Xem chi tiết: 125/BC-UBND

Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 01/04/2022 | 09:37 PM  | View count: 220
  UBND huyện vừa có thông báo số 90 /TB-UBND  về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/03/2022 | 10:36 PM  | View count: 332
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành;...

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện

Ngày đăng 20/01/2022 | 10:07 AM  | View count: 100
  Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2022 Xem chi tiết: 06/KH-UBND

Tích cực rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Thường Tín

Ngày đăng 20/01/2022 | 10:04 AM  | View count: 88
UBND huyện vừa có kế hoạch số 05/KH-UBND  rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Thường...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh