Cải cách hành chính

Thường Tín tăng cường công tác quản lý đất đai
05/07/2017 | 11:34

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp chính quyền, địa phương huyện Thường Tín đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, từ đó tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện từng bước đi vào nề nếp, việc bố trí, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai ngày càng hợp lý, hiệu quả hơn, gắn chặt với quy hoạch phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện.

        Huyện ủy, UBND huyện tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đã xử lý cưỡng chế và vận động giải tỏa công trình được 224 trường hợp vi phạm tồn tại, đồng thời xử lý kịp thời dứt điểm các trường hợp vi phạm mới xảy ra; xử lý kỷ luật nghiêm các cán bộ có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, xử lý vi phạm về đất đai. Tình hình quản lý sử dụng đất có chuyển biến rõ rệt, hầu hết các xã, thị trấn không còn để xảy ra tình trạng buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm cấp bán đất công, chiếm đất trái pháp luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản công tác kiểm tra, lập hồ sơ, xét duyệt được 5.142 (đạt 96,2%) trường hợp đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở còn vướng mắc tồn tại.

 

           Bên cạnh đó, huyện hoàn thành công tác thống kê đất đai cấp huyện, xã, công tác lập, điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017, giải quyết xong 24 vụ tranh chấp, khiếu nại, kiến nghị về đất đai; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn giải quyết các vụ việc còn tồn tại. Thực hiện xong cơ bản công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1, ra thông báo, tiếp tục thực hiện thu hồi đất đợt 2 dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện. Thực hiện xong thu hồi đất dự án xây dựng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, dự án đường điện Thường Tín - Phú Xuyên; triển khai thu hồi đất để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Văn Tự; giải quyết vướng mắc, thu hồi đất đối với các trường hợp còn tồn tại ở 3 xã thuộc dự án xây dựng mở rộng đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Giải quyết tồn tại, giao đất kinh doanh dịch vụ dự án Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, Cụm công nghiệp làng nghề Tiền Phong.

 

          Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những tháng cuối năm huyện Thường Tín tiếp tục tập trung chỉ đạo, củng cố, thiết lập chặt chẽ hồ sơ quản lý đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sau khi hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xử lý dứt điểm theo quy định đối với các trường hợp sử dụng đất có vi phạm còn tồn tại. Đẩy mạnh thực hiện kịp thời hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện các dự án. Tăng cường giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, không để xảy ra tình hình khiếu kiện phức tạp trên địa bàn. Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên môi trường từ huyện đến cơ sở./.

Thanh Tình