Văn hóa - xã hội

Gần 260 bài dự thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt huyện Thường Tín năm 2024
Ngày đăng 08/04/2024 | 16:38  | View count: 259

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thường Tín năm 2024, sau một thời gian phát động, đã có đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tích cực tham gia.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 30/08/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2024; Huyện Thường Tín đã sớm Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp đến ngày 15/3/2024, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được tổng số 258 bài dự thi.

Ban tổ chức tiến hành chấm điểm bài dự thi   

Các bài dự thi phản ánh, đề cặp những vấn đề mới, nội dung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, quy hoạch và quản lý đô thị, an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô và của huyện; các phong trào thi đua trọng tâm của Trung ương và Thành phố và của huyện phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, “An toàn thực phẩm”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 -2025”, “Người tốt, việc tốt”... Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ về trật tự và văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, quản lý lòng đường vỉa hè; đẩy nhanh tiến độ các Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Các bài dự thi năm nay phong phú về nội dung và hình thức

Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục triển khai kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, lan tỏa những việc làm tốt, hành động đẹp trong cộng đồng xã hội.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải và khen thưởng, dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2024).

Tô Quý