Tin tức - sự kiện nổi bật

Cổng Thông tin điện tử huyện Tổng kết hoạt động năm 2017
25/01/2018 | 16:34

Ngày 25/01/2018, Cổng Thông tin điện tử huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Lê Thị Liễu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tản, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện báo kết quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện năm 2017

    Năm 2017, Cổng Thông tin điện tử huyện đã đăng  935 tin, bài và 83 video. Nội dung tập trung tuyên truyền về các lễ kỷ niệm lớn của đất nước, thủ đô, sự chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và hoạt động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã thị trấn . đăng tải các chế độ chính sách mới; cập nhật 158 văn bản chỉ đạo, điều hành các loại. Trong năm, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cộng tác viên, thành viên Tổ Thư ký. Từ đó chất lượng nội dung thông tin đã được nâng lên.

Đồng chí Lê Thị Liễu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện phát biểu chỉ đạo

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện chỉ rõ: Năm 2018, Cổng Thông tin điện tử huyện cần nâng cấp giao diện, nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện; cập nhật kịp thời hệ thống văn bản mới để nhân dân dễ tiếp cận; tổ chức tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho đội ngũ cộng tác viên; Ban Biên tập, Tổ Thư ký xây dựng kế hoạch nội dung hàng tháng, hàng quý để tin, bài phản ánh kịp thời sự chỉ đạo điều hành của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện và các thông tin nổi bật của huyện…

Xuân Tiến