TIẾP CẬN THÔNG TIN

Hỏi đáp về Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 13/08/2021 | 05:08 PM  | View count: 42
  Một số câu hỏi và giải đáp về Luật Tiếp cận thông tin: Hỏi đáp về Luật Tiếp cận thông tin

Sổ tay hướng dẫn công dân về tiếp cận thông tin

Ngày đăng 13/08/2021 | 04:41 PM  | View count: 41
  Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải Sổ tay hướng dẫn công dân về tiếp cận thông tin:   Sổ tay hướng dẫn công dân.doc

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 10/10/2018 | 03:35 PM  | View count: 290
  Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 13/2018/NĐ-CP ...

Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 10/10/2018 | 08:56 AM  | View count: 275
Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin Thuộc tính văn bản ...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh