TIẾP CẬN THÔNG TIN

Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH từ 03 tháng trở lên (số liệu tính đến hết tháng 01/2024)

Ngày đăng 06/02/2024 | 11:33 AM  | View count: 58
  Xem chi tiết: Danh sách nợ tháng 01/2024

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy sản xuất kính an toàn Công ty TNHH SX và TM Hải Long

Ngày đăng 19/01/2024 | 10:56 AM  | View count: 231
  Công ty TNHH SX và TM Hải Long báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy sản xuất kính an toàn ...

UBND huyện xin ý kiến góp ý đối với dự thảo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của 07 xã và 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Ngày đăng 05/01/2024 | 04:23 PM  | View count: 140
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương...

Giấy phép môi trường số 84/GP-UBND công ty TNHH MTV Bao bì Vina Úc

Ngày đăng 15/12/2023 | 09:44 AM  | View count: 17
  Giấy phép môi trường số 84/GP-UBND  công ty TNHH MTV Bao bì Vina Úc Địa điêm hoạt động: số 2, cụm Công nghiệp Duyên ...

Tự công bố sản phẩm: giò của HkD Nguyễn Văn Nhật Anh; Gà ủ muối của HKD Bùi Văn Cảnh

Ngày đăng 03/11/2023 | 01:47 PM  | View count: 75
1. Bản tự công bố sản phẩm giò của HkD Nguyễn Văn Nhật Anh: - Bản tự công bố - Kết quả thử nghiệm: 2. Tự công bố sản phẩm Gà ủ muối...

"DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM "

Ngày đăng 31/10/2023 | 12:26 PM  | View count: 203
  Xem chi tiết: Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm

Công khai báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường xí nghiệp 198, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín

Ngày đăng 22/09/2023 | 07:13 PM  | View count: 178
  Xem chi tiết: -  Giấy phép môi trường - Phụ lục

Giấy phép môi trường cấp cho công ty Cổ phần In Trường Phát, xã Hồng Vân

Ngày đăng 16/08/2023 | 08:58 AM  | View count: 328
Xem chi tiết: 57/GP-UBND

Công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng 21/09/2022 | 10:35 AM  | View count: 201

Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:53 PM  | View count: 582
  Xem chi tiết: 1543/QĐ-UBND

Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:43 PM  | View count: 277
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện...

Phòng Kinh tế: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 22/02/2022 | 04:49 PM  | View count: 3071
  UBND huyện vừa có quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế huyện. Xem chi tiết:  ...

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:11 AM  | View count: 81
UBND huyện vừa có quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện. Xem...

Phòng Tài nguyên và môi trường

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:09 AM  | View count: 299
UBND huyện vừa có quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và ...

Phòng Giáo dục và Đào Tạo

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:08 AM  | View count: 52
UBND huyện vừa có quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào ...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:08 AM  | View count: 50
  UBND huyện vừa có quyết định 08/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và...

Phòng Văn hóa và thông tin

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:08 AM  | View count: 46
UBND huyện vừa có quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn hóa và thông tin huyện. ...

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:07 AM  | View count: 157
UBND huyện vừa có quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện. ...

Phòng Tư pháp: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:07 AM  | View count: 74
  UBND huyện vừa có quyết định số 03/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. ...

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:06 AM  | View count: 1358
UBND huyện vừa có quyết định số 09/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện.   Xem chi...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh