TIẾP CẬN THÔNG TIN

Nội dung tuyên truyền, khuyến cáo, xử lý vi phạm hành chính đăng tải thông tin danh sách công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2024

Ngày đăng 17/07/2024 | 04:00 PM  | View count: 41
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 484/KH-CAHN-PC07 ngày 26/7/2021 của Công an thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công...

Lịch tiếp công dân quý III/2024 của đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/07/2024 | 11:29 AM  | View count: 19
  Xem chi tiết: 123/HĐND-VP

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 01/07/2024 | 03:24 PM  | View count: 3
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi...

Niêm yết công khai việc nhận cha, con có yếu tố nước ngoài cho con của công dân Lê Vân Anh, xã Văn Bình

Ngày đăng 03/05/2024 | 04:27 PM  | View count: 115
Phòng Tư pháp huyện niêm yết công khai việc nhận cha, con có yếu tố nước ngoài cho con của công dân Lê Vân Anh, xã Văn...

Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH từ 03 tháng trở lên (số liệu tính đến hết tháng 01/2024)

Ngày đăng 06/02/2024 | 11:33 AM  | View count: 238
  Xem chi tiết: Danh sách nợ tháng 01/2024

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy sản xuất kính an toàn Công ty TNHH SX và TM Hải Long

Ngày đăng 19/01/2024 | 10:56 AM  | View count: 432
  Công ty TNHH SX và TM Hải Long báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy sản xuất kính an toàn ...

UBND huyện xin ý kiến góp ý đối với dự thảo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của 07 xã và 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Ngày đăng 05/01/2024 | 04:23 PM  | View count: 360
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương...

Giấy phép môi trường số 84/GP-UBND công ty TNHH MTV Bao bì Vina Úc

Ngày đăng 15/12/2023 | 09:44 AM  | View count: 100
  Giấy phép môi trường số 84/GP-UBND  công ty TNHH MTV Bao bì Vina Úc Địa điêm hoạt động: số 2, cụm Công nghiệp Duyên ...

Tự công bố sản phẩm: giò của HkD Nguyễn Văn Nhật Anh; Gà ủ muối của HKD Bùi Văn Cảnh

Ngày đăng 03/11/2023 | 01:47 PM  | View count: 130
1. Bản tự công bố sản phẩm giò của HkD Nguyễn Văn Nhật Anh: - Bản tự công bố - Kết quả thử nghiệm: 2. Tự công bố sản phẩm Gà ủ muối...

"DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM "

Ngày đăng 31/10/2023 | 12:26 PM  | View count: 263
  Xem chi tiết: Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm

Công khai báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường xí nghiệp 198, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín

Ngày đăng 22/09/2023 | 07:13 PM  | View count: 233
  Xem chi tiết: -  Giấy phép môi trường - Phụ lục

Giấy phép môi trường cấp cho công ty Cổ phần In Trường Phát, xã Hồng Vân

Ngày đăng 16/08/2023 | 08:58 AM  | View count: 384
Xem chi tiết: 57/GP-UBND

Công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng 21/09/2022 | 10:35 AM  | View count: 229

Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:53 PM  | View count: 611
  Xem chi tiết: 1543/QĐ-UBND

Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:43 PM  | View count: 296
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện...

Phòng Kinh tế: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 22/02/2022 | 04:49 PM  | View count: 3093
  UBND huyện vừa có quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế huyện. Xem chi tiết:  ...

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:11 AM  | View count: 92
UBND huyện vừa có quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện. Xem...

Phòng Tài nguyên và môi trường

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:09 AM  | View count: 311
UBND huyện vừa có quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và ...

Phòng Giáo dục và Đào Tạo

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:08 AM  | View count: 86
UBND huyện vừa có quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào ...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh