Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Nhiều chính sách có hiệu lực từ 01/7/2019

Ngày đăng 01/07/2019 | 05:55 PM  | View count: 123
Từ 01/7/2019, nhiều chính sách có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến nhiều đối tượng trong xã hội, như: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH; các trường hợp công chức...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Ngày đăng 01/08/2019 | 09:13 PM  | View count: 143
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới...

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày đăng 05/07/2019 | 07:01 PM  | View count: 113
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/04/2019 | 06:33 PM  | View count: 541
Ngày 18/03/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND cấp huyện,UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/04/2019 | 06:30 PM  | View count: 588
Ngày 19/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngày đăng 26/04/2019 | 06:35 PM  | View count: 634
Ngày 26/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

Ngày đăng 05/05/2019 | 09:27 AM  | View count: 345
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 09:53 PM  | View count: 336
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;... là những chính sách...

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Ngày đăng 30/01/2019 | 10:44 PM  | View count: 932
Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Cổng Thông tin điện tử huyện giới thiệu một số nội dung quy định...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019

Ngày đăng 04/02/2019 | 02:30 PM  | View count: 358
Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; thời gian tập sự đối với giáo viên trường...

Chi hỗ trợ đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Ngày đăng 20/01/2019 | 04:01 PM  | View count: 537
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến...

Ưu tiên dự án chế biến nông sản sử dụng 100 lao động trở lên

Ngày đăng 20/01/2019 | 04:00 PM  | View count: 443
Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 6/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh...

Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

Ngày đăng 20/01/2019 | 03:58 PM  | View count: 480
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Theo đó, điều chỉnh mức lương tối thiểu...

Một số quy định mới về hoạt động của thôn, tổ dân phố

Ngày đăng 20/01/2019 | 03:54 PM  | View count: 393
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Phát động thi đua hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"

Ngày đăng 18/10/2018 | 09:43 PM  | View count: 532
UBND huyện Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện Thường Tín năm...

Cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015” trên địa bàn huyện Thường Tín

Ngày đăng 06/06/2018 | 02:28 PM  | View count: 1185
Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

Ngày đăng 03/01/2018 | 11:27 AM  | View count: 1036
10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng...

PHÁT HUY THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Ngày đăng 18/08/2017 | 05:34 PM  | View count: 1361
Trong những ngày thu tháng Tám này, mọi đường phố của Thủ đô rợp bóng cờ hoa, ngập tràn không khí chào mừng ngày Lễ trọng đại của đất nước - kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thường Tín triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 11/08/2017 | 04:20 PM  | View count: 874
Ngày 17/7/2017, Ban chỉ đạo 389 huyện Thường Tín ban hành Kế hoạch số 161/KH-BCĐ triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-Ttg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp...

Điểm mới trong quản lý thuê bao di động trả trước theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 11/08/2017 | 04:00 PM  | View count: 975
Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...