Phòng chống tham nhũng

Tập huấn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định mới

Ngày 03/12/2021, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Dự hội...