HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG

Đảng bộ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống đất danh hương, huyện anh hùng và sức mạnh toàn dân

Sáng ngày 28 /7/2020, Đảng bộ huyện Thường Tín long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Chủ đề Đại hội là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính...

Nhân dân Thường Tín hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, các tầng lớp nhân dân trong huyện đang hướng về Đại hội; gửi...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Huyện Thường Tín đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần...

Hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở các tổ chức cơ sở Đảng

Tính đến ngày 11/6/2020, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đơn vị cuối cùng hoàn thành tổ chức đại hội ở khối xã, thị trấn là Đảng...

Rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 235 - KH/HU, ngày 26/8/2019 về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy chọn 02 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ thị...

Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một trong bốn nội dung quan trọng của...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín lần thứ I

Trong 2 ngày 2,3/3/2020, tại Hội trường Huyện ủy- UBUND huyện, Đảng bộ Khối doanh nghiệp huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Huyện ủy Thường Tín...

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 28,29/02/2020, tại Hội trường Huyện ủy – UBND huyện Thường Tín. Đảng bộ Thị Trấn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy chọn làm điểm...