Thông tin tuyển dụng

Danh sách người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 07/02/2024 | 03:25 PM  | View count: 171
UBND huyện thông báo Danh sách người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện. Xem chi tiết: ...

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín

Ngày đăng 09/01/2024 | 09:47 AM  | View count: 369
UBND huyện Thường Tín thông báo việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, như sau:

Thông báo thành phần, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký tham dự phần thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2023

Ngày đăng 28/11/2023 | 09:39 AM  | View count: 180
  Hội đồng thi tuyển chức danh Lãnh đạo quản lý thông báo thành phần, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký tham dự phần thi trình...

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thivà thời gian, địa điểm thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2023

Ngày đăng 11/11/2023 | 10:22 PM  | View count: 245
  Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phần thi trình...

Thông báo danh sách ứng viên dự thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 13/10/2023 | 11:33 AM  | View count: 269
Xem chi tiết: Danh sách thi tuyển LĐQL

Phê duyệt nội dung tài liệu ôn tập và Thông báo thời gian, địa điểm thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2023

Ngày đăng 06/10/2023 | 08:01 AM  | View count: 204
  Quyết định phê duyệt nội dung tài liệu ôn tập thi viết , kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND...

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:43 AM  | View count: 802
UBND huyện Thường Tín thông báo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thường Tín, như sau:

Thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ và thực hiện đề cử người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị chưa đảm bảo nguyên tắc số dư

Ngày đăng 23/08/2023 | 11:39 AM  | View count: 186
  UBND huyện vừa có Thông báo số 577/TB-UBND về việc gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ và thực hiện đề cử người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi...

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 01/08/2023 | 01:30 PM  | View count: 311
  Hội đồng tuyển dụng Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển...

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại Huyện ủy Thường Tín năm 2023

Ngày đăng 19/06/2023 | 11:03 AM  | View count: 674
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại Huyện ủy Thường Tín năm 2023

Thông báo Thời gian, địa điểm nhận Đề án thi tuyển chức danh TP Y tế

Ngày đăng 06/09/2022 | 08:01 PM  | View count: 230
  Xem chi tiết: 275/TB-UBND

Thông báo Thời gian, địa điểm thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển Trưởng phòng Y tế

Ngày đăng 07/09/2022 | 07:54 PM  | View count: 200
Xem chi tiết:  276/TB-HĐTT

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh