Thường Trực Huyện Ủy Thường Tín
Ngày đăng 09/03/2017 | 10:36  | View count: 9743

 

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ,
CHỨC DANH
SỐ ĐIỆN THOẠI
Di độngCố định
1Nguyễn Tiến MinhBí thư Huyện ủy 0433853245
2Phùng Văn QuốcPBT.TT - CT HĐND huyện 0433853062
3Kiều Xuân HuyPBT - CT UBND huyện 0433853224

  Các ban xây dựng đảng

  ỦY BAN MẶT TRÂN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ