Tin phòng, ban, ngành

Thường Tín đấu giá thành công 33 thửa đất tại các xã Hòa Bình, Tô Hiệu, Khánh Hà, Tiền Phong

Ngày đăng 25/05/2018 | 12:43 PM  | View count: 118
Sáng 24/5, Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín phối hợp với Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc gia đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại các xã: Hòa Bình,...

Thường Tín Triển khai Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” và Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng và năm 2018

Ngày đăng 25/05/2018 | 10:55 AM  | View count: 336
Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-SVH&TT ngày 17/4/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội năm 2018 và Kế hoạch số 132/KH-SVH&TT ngày...

Nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2018

Ngày đăng 24/05/2018 | 02:58 PM  | View count: 57
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 được triển khai từ ngày 15.4 đến 15.5 với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm” trên phạm vi toàn huyện nhằm nâng...

Thường Tín chấn chỉnh tồn tại trong công tác An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ ở các đơn vị, doanh nghiệp.

Ngày đăng 18/05/2018 | 11:18 AM  | View count: 190
Thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2018; UBND huyện Thường Tín đã có quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên...

Biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018

Ngày đăng 16/05/2018 | 05:27 PM  | View count: 304
10 tập thể, 52 cá nhân đã được khen thưởng trong Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2013-2018 và Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của...