Tin phòng, ban, ngành

Khai giảng lớp “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” năm 2018

Ngày đăng 25/10/2018 | 07:24 PM  | View count: 117
Thực hiện văn bản số 2538/STTTT-TTĐTCNTT&TT ngày 16/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Thông báo số 190/TB-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện về việc triệu tập học viên các lớp đào...

Khai giảng lớp “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” năm 2018

Ngày đăng 25/10/2018 | 07:24 PM  | View count: 85
Thực hiện văn bản số 2538/STTTT-TTĐTCNTT&TT ngày 16/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Thông báo số 190/TB-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện về việc triệu tập học viên các lớp đào...

Trao đổi kinh nghiệm kỹ năng hoạt động về công tác giám sát

Ngày đăng 23/10/2018 | 05:18 PM  | View count: 220
Sáng ngày 23/10/2018, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm kỹ năng hoạt động về công tác giám sát thẩm tra các văn bản phục vụ kỳ họp HĐND huyện....

Tổng kết mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thả vườn

Ngày đăng 21/10/2018 | 10:41 AM  | View count: 244
Sáng ngày 19/10, tại hội trường UBND xã Hà Hồi, Trạm Khuyến Nông huyện tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thả vườn.

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng 20/10/2018 | 09:56 PM  | View count: 167
Thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác PCCC&CNCH và tổ chức thực hiện nghiêm...