Thông báo

Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 15/05/2022 | 09:26 PM  | View count: 34
  1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND  về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 2....

Thông báo và kế hoạch tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2022

Ngày đăng 16/05/2022 | 04:13 PM  | View count: 93
  Xem chi tiết: - Kế hoạch tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2022: 146/KH-UBND -  Kế hoạch  tuyển dụng công chức chỉ huy...

Triển khai khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

Ngày đăng 08/05/2022 | 10:46 AM  | View count: 66
Ngày 5/5/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 143/KH-SNV về việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

Danh sách các đơn vị nợ BHXH tháng 04/2022

Ngày đăng 11/05/2022 | 08:32 AM  | View count: 69
  Xem chi tiết: DS nợ BHXH tháng 4

Danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế

Ngày đăng 10/05/2022 | 08:35 AM  | View count: 104
  Xem chi tiết: 136/TB-UBND

Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2022

Ngày đăng 18/04/2022 | 09:13 AM  | View count: 62
  Xem chi tiết: 141/BC-UBND

Thông báo thời gian, địa điểm sát hạch và cách xác định người trúng tuyển đối với các trường hợp tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi

Ngày đăng 22/04/2022 | 06:04 PM  | View count: 223
  Thông báo thời gian, địa điểm sát hạch và cách xác định người trúng tuyển đối với các trường hợp tiếp nhận vào công...

Thông báo danh sách các trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức xã

Ngày đăng 22/04/2022 | 06:01 PM  | View count: 223
  xem chi tiết: 118/TB-HĐKTSH

Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 01/04/2022 | 09:37 PM  | View count: 104
  UBND huyện vừa có thông báo số 90 /TB-UBND  về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường...

Phê duyệt nội dung ôn tập, thời gian, hình thức kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi

Ngày đăng 20/04/2022 | 05:00 PM  | View count: 165
  UBND huyện vừa có quyết định về việc phê duyệt nội dung ôn tập, thời gian, hình thức kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận...

Về việc thu hồi đất nông nghiệp của gia đình Phùng Thị Lan (Bình) tại xã Thắng Lợi dự án: Xây dựng trường mầm non Thắng Lợi.

Ngày đăng 28/03/2022 | 09:55 PM  | View count: 156
  UBND huyện vừa có văn bản  Về việc thu hồi đất nông nghiệp của gia đình Phùng Thị Lan (Bình) tại xã Thắng Lợi dự án: ...

Danh sách các đơn vị nợ BHXH tính đến hết tháng 3/2022

Ngày đăng 12/04/2022 | 01:55 PM  | View count: 132
  Xem chi tiết: danh sách nợ BHXH

Thông báo về việc tiếp nhận vào công chức xã không qua thi tuyển

Ngày đăng 01/04/2022 | 05:05 PM  | View count: 256
  xem chi tiết: 94/TB-UBND

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện

Ngày đăng 01/04/2022 | 05:02 PM  | View count: 193
      93/TB-UBND

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi

Ngày đăng 18/03/2022 | 03:53 PM  | View count: 1157
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện

Ngày đăng 14/03/2022 | 04:43 PM  | View count: 204
  UBND huyện vừa có Kế hoạch số 80/KH-UBND về thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện năm 2022 Xem chi tiết: 80/KH-UBND

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 10/03/2022 | 04:13 PM  | View count: 490
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Thường Tín - năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022 | 04:56 PM  | View count: 225
  UBND huyện tuyển dụng 01 chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng quân sự tại UBND xã Tự Nhiên. Thời gian thu nhận hồ sơ từ ngày 16/02/2022 đến...