Thông báo

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi VCGD 2019

Ngày đăng 18/10/2019 | 08:09 AM  | View count: 64
  Thông báo 205/TB-UBND

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi, và Thắng Lợi, huyện Thường Tín

Ngày đăng 16/10/2019 | 07:01 AM  | View count: 61
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi và Thắng Lợi

Ngày đăng 09/10/2019 | 05:43 PM  | View count: 143
  Xem chi tiết: TB mời Đơn vị TCĐG

Thông báo Lịch thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục tại các cơ sở công lập trên địa bàn huyện năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 06:40 PM  | View count: 269
  Xem chi tiết: Thông báo Lịch thi

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 10 của Bí Thư Huyện ủy

Ngày đăng 09/10/2019 | 12:09 PM  | View count: 35
  Xem chi tiết: Thông báo thay đổ Lịch tiếp công dân

UBND huyện thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Ngày đăng 08/10/2019 | 03:08 PM  | View count: 169
  UBND huyện thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:  1. Thông báo của UBND huyện: 134/TB-UBND 2. Quyết...

Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị

Ngày đăng 03/10/2019 | 04:20 PM  | View count: 95
  Thông báo 194/TB-UBND

Thông báo Nội dung ôn tập và lịch thi tuyển viên chức giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập huyện Thường Tín năm 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 04:04 PM  | View count: 439
  Thông báo Nội dung ôn tập và lịch thi tuyển viên chức giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập huyện Thường Tín năm...

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Thường Tín.

Ngày đăng 01/10/2019 | 05:37 PM  | View count: 496
Ngày 30/9/2019, UBND huyện vừa có Thông báo số 195/TB-UBND về Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)

Ngày đăng 18/09/2019 | 08:58 AM  | View count: 87
  Ngày 16/9/2019, UBND huyện Thường Tín ban hành kế hoạch số 224/KH-UBND  tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ...

Thông báo danh sách thí sinh dự thi viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 01:45 PM  | View count: 788
  Xem chi tiết: 193/TB-UBND

Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ngày đăng 18/09/2019 | 08:20 AM  | View count: 314
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên...

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện

Ngày đăng 03/09/2019 | 09:20 AM  | View count: 98
  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện: 4658/QĐ-UBND

Nghị quyết kỳ họp HĐND huyện Thường Tín, Kỳ họp thứ 9, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 20/07/2019 | 04:17 PM  | View count: 59
  1.  Nghị quyết về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2019: 10/NQ-HĐND 2.  Nghị quyết Phê chuẩn tổng...

Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp

Ngày đăng 04/09/2019 | 05:13 PM  | View count: 202
  UBND huyện đề nghị tham gia ý kiến Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thực hiện chuyển đổi cơ cấu...

Thông báo Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2019 của UBND huyện

Ngày đăng 04/09/2019 | 03:12 PM  | View count: 131
    Xem chi tiết: 169/TB-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 24/08/2019 | 09:11 AM  | View count: 184
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông...

Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Thường Tín

Ngày đăng 07/08/2019 | 04:48 PM  | View count: 4237
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Thường...

Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2018

Ngày đăng 13/08/2019 | 09:36 AM  | View count: 166
  Ngày 8/8/2019, UBND huyện Thường Tín Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2018. Xem chi tiết: 3112/QĐ-UBND

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của HĐND huyện

Ngày đăng 31/07/2019 | 04:08 PM  | View count: 197
  Xem chi tiết: 20/TB-UBND