Thông báo

Công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng 21/09/2022 | 10:35 AM  | View count: 48

Danh sách các đơn vị nợ BHXH tháng 8/2022

Ngày đăng 10/09/2022 | 04:36 PM  | View count: 32
  Xem chi tiết: DS nợ tháng 8

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Một Thượng và thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 19/09/2022 | 08:36 PM  | View count: 316
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thắng Lợi

Ngày đăng 19/09/2022 | 08:53 AM  | View count: 93
  Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thắng Lợi: Công ty đấu giá hợp...

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 12/09/2022 | 01:57 PM  | View count: 286
Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP....

Thông báo thay đổi địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Tử Dương

Ngày đăng 12/09/2022 | 10:24 AM  | View count: 171
  Để đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ diễn ra thuận lợi, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo thay đổi địa...

Thông báo Thời gian, địa điểm nhận Đề án thi tuyển chức danh TP Y tế

Ngày đăng 06/09/2022 | 08:01 PM  | View count: 97
  Xem chi tiết: 275/TB-UBND

Thông báo Thời gian, địa điểm thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển Trưởng phòng Y tế

Ngày đăng 07/09/2022 | 07:54 PM  | View count: 84
Xem chi tiết:  276/TB-HĐTT

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2022 | 04:24 PM  | View count: 1109
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: Xem chi tiết văn...

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 22/08/2022 | 04:28 PM  | View count: 153
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo kết quả lựa chọn: Công ty đấu giá số 5 - Quốc gia Xem chi tiết: Thông ...

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2021

Ngày đăng 12/08/2022 | 02:09 PM  | View count: 64
UBND huyện vừa có Quyết định số 3899/QĐ-UBND về việc  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2021. Xem...

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 17/08/2022 | 05:10 PM  | View count: 591
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại thôn Tử...

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2022

Ngày đăng 13/07/2022 | 09:35 AM  | View count: 40
  Xem chi tiết: 288/BC-UBND