Truy cập nội dung luôn

  Giới thiệu chung

UBND huyện Thường Tín

Huyện có 126 làng cổ, hiện thời được phân thành 169 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố tại 28 xã và 1 thị trấn. Được thừa hưởng truyền thống lịch sử văn hóa đặc sắc của vùng ven đô. Trong các cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam, vùng đất này có nhiều dấu ấn đi vào lịch sử.

  Di tích lịch sử - Làng nghề truyền thống

  Địa lý - địa hình