Di tích lịch sử

Khảo cứu một số đạo sắc phong tại Đình Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín

Ngày đăng 05/12/2017 | 10:51 AM  | View count: 49
Thường Tín một vùng đất với nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến nơi đây đuợc coi là một kho tàng vô giá về lịch sử và cách mạng đã tạo ra để lại đến ngày nay.

Di tích lịch sử văn hóa Chùa Hưng Hiền

Ngày đăng 11/05/2017 | 11:20 AM  | View count: 91
Chùa Hưng Hiền (Linh Quy tự) xã Hiền Giang, huyện Thường Tín trước đây vốn là một vùng danh thắng. Trải qua thời gian, chiến tranh, thiên tai...

Lăng đá Quận Vân, xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:12 AM  | View count: 74
Theo chân một số đồng chí lãnh đạo UBND xã Vân Tảo, men theo con đường làng nhỏ hẹp, chúng tôi đến...

DI TÍCH LỊCH SỬ

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:05 AM  | View count: 81
 Thường Tín thực sự là một vùng quê tươi đẹp với những di tích lịch sử nổi tiếng là: ...