Tin Xã, thị trấn

100% chi bộ thuộc Đảng bộ xã Vân Tảo hoàn thành Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 23/05/2022 | 21:55  | View count: 203

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Xác định tầm quan trọng này, Đảng bộ xã Vân Tảo đã chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 đúng theo quy định.

 

Đảng bộ xã Vân Tảo hiện có 447 đảng viên, sinh hoạt ở 13 Chi bộ, trong đó có 7 Chi bộ thôn xóm, 03 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ y tế  và 01 Chi bộ công an, 1 chi bộ HTX nông nghiệp. Bám sát và thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, Đảng ủy xã Vân Tảo đã triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể, yêu cầu các Chi bộ thực hiện nghiêm túc và thẳng thắn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm; việc xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ mới của các Chi bộ phải căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra và phải phù hợp với tình hình thực tế tại thôn, xóm, cơ quan, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác chuẩn bị nhân sự phải được thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, Điều lệ Đảng.

Cùng với đó, Đảng bộ xã Vân Tảo đã quan tâm chỉ đạo trong xây dựng đội ngũ cấp ủy chi bộ là nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển phù hợp với với quy hoạch chung của Đảng bộ, Chi bộ; những đảng viên có uy tín, năng lực lãnh đạo của cấp ủy và công tác vận động, tập hợp quần chúng.

Đ/c Trần Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng thành công đại hội các chi bộ

Với việc chủ động xây dựng kế hoạch, phân công chỉ đạo tổ chức Đại hội, thực hiện tốt công tác bảo an ninh tật tự, nhất là việc nắm tình hình, tư tưởng đảng viên, nên đến 18/5/2022, 13/13 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng.

                                                                       Nguyễn Tiến – Đài xã Vân Tảo