Tin Xã, thị trấn

Nhiều xã, thị trấn tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 15/06/2021 | 22:31  | View count: 2072

Sau khi tổ chức xong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn, các xã, thị trấn thuộc huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong cuộc bầu cử.

 

* Xã Nguyễn Trãi: Ngày 10/6, Uỷ ban bầu cử xã Nguyễn Trãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Nguyễn Trãi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương và tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đảm bảo theo luật định. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Xã Nguyễn Trãi cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư liên quan đến công tác bầu cử. Không khí trong ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, tình hình dư luận nhân dân phấn khởi và tin tưởng.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Trong ngày 23/5, 7 đơn vị bỏ phiếu với 6.844 cử tri, đạt tỷ lệ 97,48% cử tri đã tham gia đi bỏ phiếu. Kết quả, đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân thành phố, huyện và 26 đại biểu HĐND xã khóa XXII. Cuộc bầu cử được đánh giá tổ chức đúng tinh thần chỉ đạo, dân chủ, bình đẳng, an toàn tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi và là ngày hội lớn của nhân dân trên địa bàn xã.

Nhân dịp này, UBND Xã Nguyễn Trãi cũng tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

*Thị Trấn: Sáng 11/6, Ủy ban bầu cử Thị Trấn Thường Tín tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử xã, cuộc bầu cử trên địa bàn Thị Trấn Thường Tín thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng luật. Cử tri Thị Trấn Thường Tín đã bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, là những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thị Trấn có 4.508 cử tri được niêm yết tại 6 khu vực bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Kết quả đã bầu đủ 25 đại biểu HĐND Thị Trấn khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 và số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định. Công tác tuyên truyền được chú trọng tăng cường. Công tác kiểm tra, phát hiện và giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri được chú trọng quan tâm. Công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong quá trình diễn ra bầu cử, cử tri thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh: Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Dịp này, UBND Thị Trấn Thường Tín đã khen thưởng 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

*Xã Tân Minh: Ngày 12/6, Ủy ban bầu cử xã Tân Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.    

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 8 tổ bầu cử phân theo đơn vị thôn, khu dân cư đảm bảo đúng theo quy định. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-1 nên cuộc bầu cử lần này có nhiều khó khăn hơn những cuộc bầu cử trước, nhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử xã, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử trên địa bàn xã diễn ra an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,56%. Xã đã bầu được 25 đại biểu HĐND xã khóa mới, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhằm ghi nhận những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã, Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử  xã Tân Minh đã khen thưởng 6 tập thể và 19 cá nhân.

 

*Xã Lê Lợi: Ngày 12/6, Uỷ ban bầu cử xã Lê Lợi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để công tác bầu cử trên địa bàn xã được thành công, xã Lê Lợi đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền tạo không khí vui tươi, phần khởi, tạo động lực hăng hái thi đua lao động sản xuất cho nhân dân trên địa bàn xã. Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, cùng sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã Lê Lợi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định, trong đó đã bầu được 26 ông, bà đại biểu HĐND xã.

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo – Uỷ ban bầu cử xã Lê Lợi đã khen thưởng 06 tập thể, 14 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã.

* Xã Văn Tự: Ngày 14/6, Uỷ ban bầu cử xã Văn Tự đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự có đồng chí Lê Đức Thọ - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn.

 Toàn cảnh hội nghị

Để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, xã Văn Tự đã tổ chức lần lượt các bước theo quy định: Thành lập BCĐ bầu cử xã, 6 tổ bầu cử, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia công tác bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử... đảm bảo đúng theo quy định. Cùng với đó là công tác giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo ANTT được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo.

Ngày 23/5, xã Văn Tự đã tổ chức an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 6.514 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 94,42% và bầu được 23 đại biểu HĐND xã XXII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử, UBND xã Văn Tự đã biểu dương khen thưởng cho 05 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã.

 

* Tại xã Duyên Thái: Ngày 15/6/2021, xã Duyên Thái tổ chức Hội nghị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến dự có đồng chí Lý Văn Dũng - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban dân vận Huyện uỷ.

Toàn cảnh hội nghị

Qua báo cáo của Uỷ Ban bầu cử xã Duyên Thái, Cuộc bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử xã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản, phân công nghiệm vụ cho các thành viên phụ trách công tác bầu cử, chuẩn bị đầy đủ văn bản, tài liệu, con dấu, hòm phiếu, phiếu bầu, các vật chất phục vụ cho bầu cử đảm bảo đúng yêu cầu, xã đã xây dựng phương án bầu cử trong điều kiện có dịch covid-19, cùng với đó tập trung tuyên truyền bầu cử, trang trí khánh tiết tại nơi bỏ phiếu, tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho Công dân thực hiện quyền, và trách nhiệm của mình.

Kết quả ngày bầu cử 23/5 trên địa bàn xã Duyên Thái đã diễn ra thành công, đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Toàn xã có 8562 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,85%, có 13 cử tri bỏ phiếu tại khu vực cách ly y tế tập trung. Xã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, HĐND huyện, bầu được 26 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị UBND xã Duyên Thái đã khen thưởng cho 05 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc bầu cử.

Xã Duyên Thái ủng hộ Quỹ Vaccine ngừa Covid-19

Ngay sau hội nghị tổng kết công tác bầu cử, xã Duyên Thái đã hưởng ứng phát động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19. Cán bộ công chức xã đã tham gia ủng hộ 1 ngày lương. Xã tập trung tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tích cực tham gia bằng các hình thức ủng hộ tiền mặt, chuyển khoản, hoặc qua hình thức tin nhắn điện thoại trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. Các nguồn lực huy động được sẽ tập trung hỗ trợ kinh phí mua vaccine, trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu và các địa phương đang gặp khó khăn, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

 

Xuân Tiến, Diệu Hương, Phương Thanh, Thanh Tân, Dương Lợi,    Tô Quý