Tin Xã, thị trấn

Văn Tự khai mạc huấn luyện dân quân cơ động
Ngày đăng 15/06/2021 | 22:28  | View count: 1008

Ngày 15/6/2021, Ban chỉ huy quân sự xã Văn Tự đã tổ chức khai mạc huấn luyện các đối tượng dân quân năm 2021.

 

Lực lượng dân quân của xã Văn Tự được huấn luyện đợt này gồm 28 đồng chí dân quân cơ động. Trong thời gian huấn luyện 12 ngày, lực lượng dân quân cơ động sẽ được truyền đạt kiến thức về các nội dung: Giáo dục chính trị - pháp luật, với kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng cách mạng Việt nam, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh…; huấn luyện quân sự với kiến thức về điều lệnh đội ngũ, bơi lặn, hóa học, y tế võ thuật, hậu cần, kỹ thuật, phòng thủ dân sự; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu với kiến thức về súng Bộ binh, lưu đạn, mìn, thuốc nổ, công sự ngụy trang; huấn luyện nội dung chiến thuật tác chiến.

Toàn cảnh hội nghị khai mạc

Kết thúc chương trình Huấn luyện, lực lượng dân quân cơ động xã Văn Tự sẽ được kiểm tra về điều lệnh đội ngũ; trung đội dân quân tự vệ tham gia đánh chiếm mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; kiểm tra thực hành gói buộc lượng nổ 25g và kiểm tra bắn súng Tiểu liên AK bài 1.

Việc huấn luyện nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Dân quân cơ động về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nâng cao nhận thức, trình độ về kỹ thuật, chiến thuật; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Xuân Tiến