Tin Xã, thị trấn

Xã Khánh Hà – điểm sáng thực hiện Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
Ngày đăng 25/02/2021 | 22:26  | View count: 405

Phát huy truyền thống Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Khánh Hà đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn giành được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh từng bước được tăng cường, củng cố vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt.

 

Xã Khánh Hà được biết đến là vùng quê giàu truyền thống yêu nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với vị trí nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, Khánh Hà trở thành cơ sở cách mạng tin cậy của Trung ương, là cầu nối đưa đón, bảo vệ an toàn cho cán bộ từ các vùng ngoại ô vào nội thành hoạt động cách mạng. Vì vậy, địch thường xuyên uy hiếp, càn quét, chiếm đóng, truy sát lực lượng kháng chiến tại xã. Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân xã đã bám đất, bám dân, từng bước xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; đồng thời, tổ chức đánh thắng nhiều trận càn quét của địch.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ: xã luôn anh dũng, kiên cường, vừa sản xuất vừa chiến đấu, chi viên sức người, sức của cho Miền Nam ruột thịt, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Kết thúc sau các cuộc chiến tranh, toàn xã có 108 liệt sĩ, 53 thương bệnh binh. 11 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. 957 gia đình, và nhiều cá nhân được thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Bằng Tổ quốc ghi công. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và  LLVT xã được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân" thời kỳ chống thực dân Pháp.

X ã Khánh Hà đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm gần đây Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Hà đã đoàn kết, nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, sản xuất nông nghiệp được chú trọng; xã đã chủ động trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình kinh tế trang trại VAC, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm có giá trị kinh tế cao hơn. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề truyền thống được mở rộng và phát triển tạo thêm nhiều việc làm. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao được nhân dân tích cực hưởng ứng. Tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 8,16%/năm. Trong đó, tỷ trọng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 58,5%, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 8%/năm. Thương mại dịch vụ đạt 30%, tăng 10%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm.

 Cùng với đó, xã cũng đặc biệt chú trọng làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nhất là lực lượng dân quân của xã luôn được chú trọng, tỷ lệ đảng viên thường xuyên đạt từ 10 đến 18%. Hàng năm chỉ đạo Ban CHQS xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, nhất là sau diễn tập chiến đấu phòng thủ xã trong nhiệm kỳ. Nhờ đó, những năm qua LLVT xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch hiệp đồng, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Khánh Hà năm 2020

 Đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Đảng ủy xã cho biết, phát huy truyền thống Cách mạng của quê hương, những năm qua xã luôn làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm tốt công tác huấn luyện Dân quân tự vệ, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, hằng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân, giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng 3 năm liên tục (từ năm 2018 đến năm 2020); UBND Thành phố tặng bằng khen về công tác tuyển quân năm 2020 và nhiều cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh, thời gian tới xã xác định: tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác vận động nhân dân xây dựng phấn đấu sơm trở thanh xã nông thôn mới nâng cao. Củng cố, xây dựng LLVT xã vững mạnh, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, có đủ trình độ, năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng và an ninh. Chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.

 

     Tô Quý