Tin Xã, thị trấn

Nhiều xã, thị trấn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Ngày đăng 30/01/2021 | 22:08  | View count: 271

Nhằm đánh giá kết quả một năm trong phong trào thi đua yêu nước, những ngày qua, các xã, thị trấn trong huyện đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng ở hội nghị.

 

*Xã Nghiêm Xuyên: Ngày 22/01, UBND xã Nghiêm Xuyên tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Năm 20120, UBND xã Nghiêm Xuyên đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị , sự đoàn kết đồng lòng trong Nhân dân, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tổng thu kinh tế toàn xã đạt 266 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt 3.520 tấn. Thu nhập đầu người 43 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo giảm còn 22 hộ. Số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa là 1819/1835 hộ, đạt 99%. Bình xét cuối năm có 1.692 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 92% . Cả 3 thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa. Tình hình trật tự xã hội, an ninh chính trị được giữ vững. Công tác quân sự địa phương đạt 100% chỉ tiêu giao .

Nhân dịp này, UBND xã Nghiêm Xuyên khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

 

* Xã Ninh Sở: Ngày 23/1, xã Ninh Sở đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trong năm 2020, Xã Ninh Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện với những nội dung thiết thực, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu 490 nghìn đồng/người/ năm. Phong trào thi đua lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt những kết quả đáng ghi nhận, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tỷ lệ người qua đời được hỏa táng đạt 40%. Chất lượng giáo dục ngày được nâng cao. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách được quan tâm, chu đáo, kịp thời. Tiếp tục duy trì và nâng cao chuẩn quốc gia về y tế. Triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. 

Ảnh: Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng

Nhân dịp hội nghị tổng kết, UBND xã Ninh Sở đã khen thưởng 17 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020.

 

*Xã Văn Tự :Ngày 23/1, UBND xã Văn Tự đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Tới dự có đồng chí Lê Đức Thọ - Huyện ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện.

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Văn Tự được cán bộ và Nhân dân thực hiện tốt. Tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 3,14%. Tổng thu nhập ước đạt 471,800 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,828 triệu đồng. Thu ngân sách xã đạt trên 12,753 tỷ đồng. Xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. Toàn xã có 2.422 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhân dịp tổng kết, UBND xã Văn Tự đã khen thưởng 17 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

 

*Xã Nguyễn Trãi: Ngày 28/01, xã Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, với sự lãnh đạo của Đảng uỷ - HĐND - UBND, sự nỗ lực của Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và quyết tâm cao của Nhân dân, xã Nguyễn Trãi đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, nhân dân gieo cấy 2 vụ chính. Chăn nuôi cơ bản có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người ổn định, đạt 54,5 triệu đồng/người/năm. Xã có 1.567 hộ đạt gia đình văn hóa, bằng 92,3%; xã đã tổ chức giao quân đạt 7 thanh niên, đạt 100%; tình hình an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội được đảm bảo

 

Nhân dịp tổng kết, UBND xã Nguyễn Trãi đã khen thưởng cho các tập thể,  cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

 

*Xã Chương Dương:Ngày 28/1, xã Chương Dương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ xã đến các thôn, cụm dân cư, cùng với sự nỗ lực của Nhân dân xã Chương Dương, vì vậy đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của xã đạt kế hoạch đề ra. Năm 2020, thu nhập về tiểu thủ công nghiệp của xã ước đạt 102 tỷ 900  triệu  đồng; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước đạt 27 tỷ 432 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 56 tỷ 639 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/ năm.

 

Nhân dịp tổng kết phong trào thi đua yêu nước, UBND xã Chương Dương đã khen thưởng cho 29 tập thể; 54 cá nhân; 12 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020.

 

*Văn Phú: Ngày 29/01, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Văn Phú đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Ảnh. Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, là năm có rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh và thời tiết diễn biến thất thường. Song, dưới sự lãnh, chỉ đạo của  cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Văn Phú tiếp tục được duy trì phát triển và có sức lan tỏa trên các lĩnh vực, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng sản lượng lương thực từ nông nghiệp, cây đông, chăn nuôi, thủy sản đạt 81,82 tỷ đồng, tăng 1,62 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm, 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, công tác giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, sự nghiệp giáo dục được chăm lo đúng mức, công tác dân số, y tế được quan tâm chỉ đạo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Ảnh. Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng

Nhân dịp này, UBND xã đã biểu dương khen thưởng cho 59 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của xã năm 2020.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Đình Huê - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng xã đã phát động phong trào thi đua yêu nước của xã năm 2021.

 

*Xã Lê Lợi: Ngày 29/01, UBND xã Lê Lợi tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Trong năm 2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Lê Lợi nhận được sự hưởng ứng của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các thôn, khu dân cư trên địa bàn. Phong trào thi đua đã tạo động lực phát huy những kinh nghiệm, cách làm hay, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi đã tặng giấy khen cho 06 tập thể, 34 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

Xuân Tiến, Hoài Thu , Dương Lợi, Văn Thắng, Thu Hậu, Phương Thanh, Thanh Tân, Diệu Hương