Tin Xã, thị trấn

Nhiều trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam
Ngày đăng 10/11/2020 | 22:01  | View count: 74

Ngày 9/11/2020, nhiều trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam.

 

Ngay sau nghi lễ chào cờ trang trọng vào sáng thứ 2 đầu tuần, các em học sinh tại nhiều trường học như Tiểu học Ninh Sở, Tiểu học Khánh Hà, Tiểu học Văn Bình, THCS Tiền Phong, THCS Thống Nhất… đã tuyên truyền cho các em học sinh về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các bài diễn thuyết, các tiết mục văn nghệ và các phần thi.

 

Ở mỗi hình thức tuyên truyền, các nhà trường đều tập trung phổ biến cho các em học sinh được tìm hiểu về các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về vị trí, vai trò chủ quyền của biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, Luật An toàn giao thông, Luật Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người dân kể cả các em học sinh trong thực hiện pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được tìm hiểu thêm về: Bộ Luật dân sự, Bộ Luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, hiểu biết để thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, từ đó có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

 

Thông qua buổi tuyên truyền, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường đã hiểu biết thêm và nâng cao ý thức tự giác thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Một số hình ảnh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tại các trường.

  1. Tại trường Tiểu học Khánh Hà
  2. Tại trường Tiểu học Văn Bình
  3. Tại trường THCS Tiền Phong
  4. Tại trường THCS Ninh Sở
  5. Tại trường THCS Thống Nhất

 

Phương Thanh