Tin Xã, thị trấn

Tô Hiệu, Thống Nhất đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân
Ngày đăng 25/09/2020 | 21:28  | View count: 370

Nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Sáng ngày 25/9, xã Tô Hiệu và Thống Nhất đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2020.

 

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại buổi đối thoại xã Tô Hiệu, đã có 4 ý kiến trực tiếp c ủa đại biểu tập trung vào các nhóm vấn đề như: có hướng quy hoạch, xây dựng điểm làng nghề để trưng bày các sản phẩm mộc; quan tâm đầu tư hệ thống đường giao thông và rãnh nước thải; giải quyết tình trạng thu gom rác thải trong khu dân cư còn chậm; giải quyết tình trạng bỏ ruộng cộ; nâng phụ cấp cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn..

Tại xã Thống Nhất, các đại biểu đã nêu ý kiến về các vấn đề như quan tâm đầu tư hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng, giải quyết tình trạng lấn chiếm đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cải tạo hệ thống lưới điện phục vụ đời sống nhân dân…

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, các đồng chí lãnh đạo xã Tô Hiệu và Thống Nhất đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của n gười dân, đồng thời làm rõ một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền của xã.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân của 2 xã đã thành công tốt đẹp, hội nghị đã đem lại cho mọi người càng hiểu hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng xã ngày càng văn minh giàu đẹp.

Thanh Tân, Hoài Thu