Tin Xã, thị trấn

Xã Minh Cường: 524 hộ gia đình được vay vốn ngân hàng chính sách để đầu tư phát triển kinh tế
Ngày đăng 15/09/2020 | 21:40  | View count: 361

Trong những năm qua, việc phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội của xã Minh Cường đã giúp cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã giải quyết được nhu cầu thiếu vốn và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Xã đã phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách, thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách; phối hợp, hỗ trợ cùng NHCSXH thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở địa phương được tiếp cận kịp thời, thuận lợi nguồn vốn thông qua NHCSXH để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống và vươn liên thoát nghèo bền vững.

 Đến nay, toàn xã có 15 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 19 tỷ 313 triệu đồng giúp cho 524 hộ gia đình vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh tế, nâng cao nhu nhập. Về chất lượng tín dụng, xã không có dư nợ quá hạn. Số dư tiết kiệm là 1.015 tỷ đồng.

Ảnh: Nhiều hộ gia đình phát nghề lưới cước từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách

Với đặc điểm là xã có nghề đan lưới, nên nhờ được tiếp cận kịp thời với nguồn vốn vay từ NHCSXH, nhiều hộ gia đình làm nghề đan lưới đã có thể đầu tư, mở rộng cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn xã với thu nhập ổn định từ 3 – 4 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian tới, xã sẽ không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả của nguồn vốn vay từ NHCSXH để giải quyết được nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình trên địa bàn xã nhằm góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Xã Minh Cường