Tin Xã, thị trấn

Hội Phụ nữ Văn Tự phát huy hiệu quả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày đăng 30/08/2020 | 21:35  | View count: 190

Xác định nguồn vốn là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và người dân địa phương phát triển kinh tế. Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp hàng trăm hội viên phụ nữ và người dân đầu tư sản xuất, thoát nghèo bền vững, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế và an sinh xã hội tại địa phương.

 

Trong thời gian qua, Hội LHPN xã Văn Tự đã làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng với tổng số tiền vốn vay hiện nay là 6 tỷ 150 triệu đồng với 158 hộ vay. Từ nguồn vốn này, nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn đã có nguồn vốn đầu tư phát triển nghề đồ gỗ và cơ khí của địa phương, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống như gia đình chị Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Bình, Doãn Thị Thoan – hội viên chi hội thôn An Lãng...

Ảnh: Nhiều hội viên phụ nữ Văn Tự vay vốn phát triển nghề cơ khí

Đồng chí Đào Thị Ngọc Hân - Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Tự cho biết: Để nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, Hội cũng thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 5 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích.

Trong quá trình các đối tượng vay vốn Hội cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; duy trì thường xuyên sinh hoạt tổ; tại các buổi sinh hoạt tổ, chị em vay vốn đã được tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội; chia sẽ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi để cùng nhau sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, mang lại thu nhập cao để hoàn trả vốn cho Ngân hàng đúng hạn, hạn chế nợ xấu phát sinh để cùng nhau sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, mang lại thu nhập cao.

Xã Văn Tự