Tin Xã, thị trấn

Viết tiếp trang sử 32 năm thành lập, phát triển Thị Trấn Thường Tín
Ngày đăng 10/08/2020 | 09:55  | View count: 345

Trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị Trấn Thường Tín tự hào hướng tới kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Thị trấn Thường Tín (1988 –2020).

Trải qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị Trấn Thường Tín đã phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chung sức thi đua phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng Thị Trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

 

Trang sử ngày thành lập

Cách đây 32 năm, thực hiện Quyết định số 49, ngày 19/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam). Ngày 10/8 diễn ra lễ công bố quyết định nhân sự lâm thời của Đảng ủy và bộ máy chính quyền Thị Trấn. Ngày 11/8/1988, lễ công bố chính thức thành lập Thị Trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây được diễn ra tại Hội trường UBND huyện Thường Tín. Thị TrấnThường Tín được thành lập trên cơ sở tách một phần diện tích của 3 xã Hà Hồi, Văn phú, Văn Bình gồm có Phố Vồi của xã Hà Hồi (nay là Tổ dân Phố Vồi); thôn Tả Môn của xã Văn Phú (nay là Tổ dân phố Trần phú) và phố Ga của xã Văn Bình nay là Tổ dân phố Phố Ga. Tháng 7/2005, Thị Trấn Thường tín thành lập Tổ dân phố Nguyễn Du, đến nay Thị Trấn Thường Tín có tất cả 4 Tổ dân phố với tổng diện tích tự nhiên là 76,32 ha, có 1679 hộ và 8.058 nhân khẩu.

Với những mốc son lịch sử trong quá trình hình thành, ngày 10/8/1988 được Đảng bộ, chính quyền Thị Trấn chọn làm ngày thành lập Thị Trấn Thường Tín. Đây là những mốc son quan trọng trong trang sử thành lập Thị Trấn Thường Tín.

Ảnh: Bản đồ quy hoạch Thị Trấn Thường Tín

Ngày 21/5/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành quy hoạch chung tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND mở rộng Thị Trấn đến năm 2030, tổng diện tích quy hoạch là 136,45ha, tỷ lệ 1/2000.  Ngày 15/10/2018 UBND thành Phố Hà Nội có Quyết định Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Thị trấn Thường Tín.

Trong những ngày đầu thành lập, Thị Trấn Thường Tín phải vượt qua rất nhiều khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội còn thiếu, kể cả trụ sở làm việc của Đảng ủy – HĐND - UBND, UBMTTQ và các ngành, đoàn thể cũng chưa có, phải đi mượn. Đội ngũ Cán bộ lãnh đạo đều mới. Công tác bàn giao quản lí địa giới hành chính giữa Thị Trấn Thường Tín với các xã xung quanh chưa triệt để, ảnh hưởng đến công tác quản lí đất đai, nhân lực, hộ khẩu và mọi hoạt động của Thị Trấn. Đời sống nhân dân khó khăn, ruộng đất manh mún, kĩ thuật canh tác lạc hậu, sản xuất thủ công nghiệp chưa phát triển, dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ, tệ nạn xã hội nhiều.

Thời điểm Thị Trấn Thường Tín được thành lập cũng là lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (tháng 12/1986). Nghị quyết đó đã tạo thành một luồng sinh khí mới, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị Trấn Thường Tín vươn lên vượt qua khó khăn thử thách, từng bước ổn định và phát triển mọi mặt.

Theo quy hoạch tổng thể thời kỳ 1997-2020, Thị Trấn Thường Tín nằm ở khu vực trung tâm của huyện, có hệ thống giao thông thuận tiện cho phát triển thương mại dịch vụ. Là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa của huyện, Thị Trấn Thường Tín có 46 cơ quan, đơn vị của huyện, Thành phố và trung ương đóng và hoạt động trên địa bàn.

 

Viết tiếp trang sử 32 năm phát triển

Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị Trấn đã tích cực phát huy sức mạnh toàn diện; đoàn kết - đổi mới - sáng tạo; vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế để xây dựng Thị Trấn vững mạnh toàn diện, ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Thường Tín. Kinh tế của Thị Trấn Thường Tín đã phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, hệ thống chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Ảnh: Phía Bắc Thị Trấn Thường Tín

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Thị Trấn luôn tích cực chỉ đạo tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao mức sống của nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo... Thị Trấn xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về giao thông. Từ đó, đã tạo điều kiện cho thương mại, dịch vụ phát triển, Thị trấn đã có những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thông thoáng để tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế, tiểu thương ở địa phương và nơi khác đầu tư phát triển, mở rộng dịch vụ kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh việc mở rộng phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, Đảng ủy, chính quyền Thị Trấn còn vận động, khuyến khích nhân dân khai thác lợi thế sẵn có để phát triển các mô hình kinh tế. Đến nay, cơ cấu kinh tế của Thị Trấn đã chuyển dịch đúng hướng. Thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 97%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 2%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 1%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp trong 5 năm qua đạt 247 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách bình quân trong 5 năm đạt 62 tỷ = 120% chỉ tiêu huyện giao.

Bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, bộ mặt Thị Trấn thay đổi hoàn toàn với trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND, Trạm Y tế, trường học khang trang sạch đẹp, hệ thống đường giao thông nối các tổ dân phố, được rải nhựa và bê tông hóa 100%.

Cùng với đó, Đảng ủy, chính quyền Thị Trấn còn tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Đến nay, Thị Trấn có 01 trường đạt và 01 trường cơ bản đạt chuẩn quốc gia; 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trong đó 50% trên chuẩn. Trên địa bàn Thị Trấn có 94,3% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Hoạt động thể dục - thể thao phát triển sâu rộng trong nhân dân. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm chu đáo. 5 năm qua, Thị Trấn đã trao, tặng quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 77 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà với tổng kinh phí 175. Đến nay, Thị Trấn chỉ còn 04 hộ nghèo, tương ứng 0,34%. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn Thị Trấn được giữ gìn.

Song song với đó, hoạt động của HĐND Thị Trấn đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ giám sát và các Kỳ họp của HĐND, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn theo các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thị Trấn đã đề ra.

UBND Thị Trấn từng bước đổi mới lề lối, tác phong làm việc, hiệu quả hoạt động điều hành ngày càng được nâng cao, từng bước xử lý các tồn tại về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ảnh: Ban chấp hành Đảng ủy Thị Trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Thị Trấn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy Thị Trấn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy luôn chú trọng việc quán triệt, triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi trọng liên hệ thực tiễn. 5 năm qua, Đảng ủy Thị Trấn đã tổ chức 15 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng ủy Thị Trấn lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Đảng ủy Thị Trấn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ kết nạp được 30 đảng viên mới. Tính đến tháng 01/2020, Đảng bộ có 453 đảng viên. Việc kiểm điểm, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện tốt. 98% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 68%. Hàng năm, các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. 5 năm liền Đảng bộ Thị Trấn đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm qua, Đảng bộ có 167 lượt đồng chí được tặng huy hiệu Đảng.

Có thể thấy rằng, qua 32 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị Trấn đã phát huy sức mạnh toàn dân; vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế xây dựng Thị Trấn vững mạnh, ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới tin rằng, với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị Trấn Thường Tín sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, viết tiếp những trang sử trên con đường đổi mới, hội nhập,vững bước phát triển trong tình hình mới;xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Thường Tín.

 

Xuân Tiến - Diệu Hương