Tin Xã, thị trấn

Hội nghị đại biểu nhân dân xã Ninh Sở
Ngày đăng 19/03/2020 | 20:57  | View count: 241

Sáng qua, ngày 18/3, xã Ninh Sở tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân tại hội trường UBND xã. Về dự có đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện.

 

Sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, các đại biểu đã tham luận những nội dung chủ yếu bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đưa việc xây dựng đời sống văn hóa đến từng cá nhân, hộ gia đình như: xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong các tầng lớp nhân dân; thực hành cưới tiết kiệm - tang văn minh; giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền chấp hành chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa có chất lượng, có chiều sâu….

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đại biểu nhân dân Ninh Sở được tổ chức thành công tốt đẹp phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư; đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và đề ra chương trình hành động năm 2020 góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã.

Hoài Thu