Tin Xã, thị trấn

Xã Nguyễn Trãi quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về “ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"
Ngày đăng 19/08/2019 | 10:44  | View count: 863

Ngày 16/8/2019, Đảng bộ xã Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và thông báo kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới hơn 200 đảng viên trong Đảng bộ.

 

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trường Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trãi quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về “ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đó đồng chí đi sâu thông tin về: Nội dung đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội. Ngoài ra đồng chí cũng thông tin về chủ đề Đại hội Đảng; thời gian diễn ra đại hội Đảng toàn quốc; bối cảnh đại hội diễn ra… Tiếp đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trãi cũng đã thông tin các kết quả quan trọng của hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Việc quán triệt và triển khai nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã Nguyễn Trãi nắm được tinh thần và nội dung văn bản mới của Trung ương; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Xuân Tiến