Tin Xã, thị trấn

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân xã Dũng Tiến khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 16/04/2019 | 15:19  | View count: 499

Ngày 12/4, HĐND xã Dũng Tiến đã tổ chức Kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban kinh tế - Xã hội HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí trong tổ công tác của Huyện và các đại biểu HĐND xã.

 

Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND xã về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Biểu. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã và Trưởng Ban kinh tế - Xã hội HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, đồng Nghiêm Xuân Thọ - được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và  bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Xinh được bầu vào Ban kinh tế - Xã hội HĐND xã.

 

Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Dũng Tiến khóa XIX có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của UBND xã trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành công của kỳ họp là cơ sở vững chắc, là tiền đề đảm bảo cho UBND xã hoạt động chất lượng, hiệu quả, kế thừa và phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước.

Văn Nam