Tin Xã, thị trấn

Đảng bộ xã Văn Bình: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
Ngày đăng 02/02/2019 | 09:24  | View count: 706

Những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Văn Bình đã tập trung công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh liên tiếp trong 4 năm 2015 - 2018. Đặc biệt, năm 2018, Đảng bộ xã Văn Bình là một trong các tổ chức cơ sở Đảng được Huyện ủy khen thưởng trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đảng bộ xã Văn Bình có 8 chi bộ trực thuộc, với 381 đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy xã luôn tập trung lãnh đạo, xây dựng chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xem đó là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ xã coi việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu.  Đồng thời triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho các đảng viên, cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở; luôn tự trau dồi, rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Đảng ủy cũng tập trung bố trí sắp xếp, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đến cán bộ trẻ để rèn luyện, đào tạo và tạo điều kiện cho việc bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đảng ủy đã cử 02 cán bộ đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, cử 04 đồng chí nâng cao trình độ chuyên môn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Văn Bình ( ngoài cùng phía bên phải) nhận giấy khen do đồng chí Bí thư Huyện ủy trao tặng

Một trong những giải pháp được Đảng bộ xã thực hiện để giữ vững trong sạch, vững mạnh đó là chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Hàng năm, Đảng ủy xã đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra với từng chi bộ việc chấp hành Điều lệ Đảng, công tác thu nộp đảng phí; giám sát việc thực hiện Chị thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở”. Qua đó giúp các chi bộ và đảng viên nhìn nhận rõ những nhược điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục hiệu quả.

 

Các chi bộ trực thuộc cũng chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng, trong đó thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí ủy viên về dự các buổi sinh hoạt của chi bộ và các cuộc họp thôn, xóm để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và trong các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước ở xã. Qua bình xét cuối năm 2018, đảng bộ xã có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (20%), 6 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (80%), 42 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (14,43%) và 291 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (95,72%).

Ảnh: Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng năm 2018

Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, đồng chí Trần Hồng Hạnh – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã Văn Bình cho biết: "Đảng ủy xã luôn quan tâm đến phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung vào đối tượng là các đoàn viên -  thanh niên, dân quân tự vệ và phụ nữ. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đối tượng Đảng và xem xét đề nghị kết nạp Đảng”. Trong năm 2018, Đảng ủy xã đã kết nạp cho 9 đảng viên mới, cử 15 đ/c đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Thực tế, các đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong các hoạt động tại cơ sở.

Nhờ xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, tổ chức đảng vững mạnh nên Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền chăm lo tốt đời sống nhân dân. Năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế -  xã hội của xã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu nhập các lĩnh vực đạt gần 544 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch đẹp. Toàn xã có 86,2% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 3 nhà trường đều đạt và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Các phong trào từ thiện nhân đạo, xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế… trong các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phát triển mạnh mẽ.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Đảng bộ xã Văn Bình phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Chủ động bám sát nghị quyết của cấp ủy các cấp, thực tiễn cơ sở; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoài Thu