Tin Xã, thị trấn

Hợp tác xã nông nghiệp xã Nghiêm Xuyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024
Ngày đăng 08/01/2019 | 21:49  | View count: 341

Trong 02 ngày 07, 08/01/2019, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xã Nghiêm Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu thành viên HTX nông nghiệp, nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự Đại hội có 145 thành viên đại diện cho gần 2.000 thành viên của HTX nông nghiệp xã.

 

 

HTX Nông nghiệp xã Nghiêm Xuyên hiện đang có 1.070 mẫu đất canh tác, diện tích bình quân là 1,63 sào/người. Nhiệm kỳ qua, HTX nông nghiệp xã Nghiêm Xuyên tiếp tục duy trì cấy lúa đảm bảo diện tiến và đẩy mạnh xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn như: Mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Vì thế công tác thủy lợi được quan tâm, trong 03 năm (2016 - 2018) đã thực hiện nạo vét, đào đắp được 17.495 m3 kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, giao thông nội đồng; xây mới 17 cống, sửa chữa và tu bổ 20 cống, bổ sung 175 cánh cống, lắp đặt 179 cống tròn các loại, xây 30 mang cống.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát HTX nông nghiệp Nghiêm Xuyên,  nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Hội đồng quản trị HTX. Nhân dịp này, HTX nông nghiệp xã Nghiêm Xuyên đã khen thưởng 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nông nghiệp, nhiệm kỳ 2016-2018.

                                                        Hải Liên - Xã Nghiêm Xuyên