Tin Xã, thị trấn

Giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Khánh Hà
Ngày đăng 19/10/2018 | 14:23  | View count: 781

Sáng ngày 17/10/2018, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Vũ Văn Tuân – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Khánh Hà.

 

 Theo báo cáo của UBND xã Khánh Hà, từ năm 2017 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được xã thường xuyên tổ chức triển khai, phổ biến các luật như: Luật Hiến pháp, Bộ Luật hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình …. UBND xã Khánh Hà đã trang bị 01 tủ sách pháp luật với hơn 350 đầu sách trên tất cả các lĩnh vực. Việc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, tổ hòa giải,hòa giải viên được quan tâm chú trọng.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số mặt hạn chế còn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện như: khả năng tuyên truyền miệng của các tuyên truyền viên cấp xã còn hạn chếm, tuyên truyền viên kiêm nhiệm nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền pháp luật…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Văn Tuân, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh và đề nghị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân; chú trọng nêu gương điển hình tiên tiến trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng nội quy hoạt động tủ sách pháp luật của xã.

Nguyễn Kiên -  Văn Phòng