Tin Xã, thị trấn

Xã Văn Bình tuyên dương khen thưởng học sinh và sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời”
Ngày đăng 08/10/2018 | 09:03  | View count: 507

Sáng ngày 7/10/2018, Hội khuyến học xã Văn Bình đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi thành phố năm học 2017-2018, học sinh thi đỗ vào các trường đại học năm 2018 và sơ kết 3 năm thực hiện đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời" trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Ảnh: Các cháu học sinh giỏi được tuyên dương, khen thưởng 

Ba năm qua, xã Văn Bình đã có nhiều cố gắng trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, động viên nhân dân học tập suốt đời. Xã duy trì tốt nếp sinh hoạt của hội khuyến học, cả ba thôn đều có chi hội khuyến học có nền nếp hoạt động tốt, thu hút 450 hội viên tham gia. 3 năm qua đã phát thưởng tuyên dương 383 lượt học sinh giỏi cấp huyện và thành phố. Ba thôn đã xây dựng quỹ khuyến học được 178 triệu đồng. Xã có 3 tủ sách ở 3 thôn, điển hình là thư viện làng Bình Vọng, làng Văn Hội đã có trên 15 nghìn đầu sách, thu hút 130 hội viên tham gia, là điển hình về hoạt động thư viện cơ sở của thành phố; là cơ sở tốt để đẩy mạnh phong trào tự học suốt đời cho các tầng lớp nhân dân. Xã có 26 dòng họ, 17 liên gia đã xây dựng được quỹ khuyến học và duy trì được nếp phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi hàng năm. Ba dòng họ tiêu biểu được đi dự lễ tuyên dương tại hội khuyến học huyện, một gia đình tiêu biểu được đi dự lễ tuyên dương gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu thành phố, được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng.

Tại buổi lễ, Hội đồng thi đua khen thưởng xã đã tuyên dương trao thưởng cho 57 học sinh đỗ đại học và 1 em học sinh giỏi cấp thành phố với tổng số tiền trên 16 triệu đồng.

Hoài Thu