Tin Xã, thị trấn

Tân Minh tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII
Ngày đăng 28/07/2018 | 17:28  | View count: 1379

Sáng ngày 26/7/2018, Đảng ủy xã Tân Minh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho các đảng viên của Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Lan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu nội dung 03 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “ Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và chuyên đề “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”.

Ảnh: Nội dung sơ kết công tác Đảng của Đảng bộ xã Tân Minh

Việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu và nhận thức đúng tinh thần các Nghị quyết, từ đó tuyên truyền, định hướng nhân dân theo các quan điểm của Đảng.

Đồng thời với học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đảng bộ xã Tân Minh đã sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

 

Xuân Tiến