Tin Xã, thị trấn

Hà Hồi tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 năm 2018
Ngày đăng 20/07/2018 | 10:08  | View count: 736

Sáng ngày 18/7/2018, tại hội trường UBND xã, xã Hà Hồi tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 năm 2018.

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã và  gần 90 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ các ngành, đoàn thể ở cơ sở, cán bộ dân quân, các đ/c đảng viên mới.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hạnh - giảng viên học viện chính trị quốc gia truyền đạt những nội dung cơ bản về: tình quốc phòng – an ninh trong nước; tình hình khu vực; thế giới tác động đến quốc phòng – an ninh nước ta; tình hình Biển đông hiện nay; các giải pháp, chính sách của Đảng và nhà nước trong việc xây dựng nền quốc phòng - an ninh toàn dân vững mạnh.

Qua lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên nhân thức sâu sắc về công tác quốc phòng – an ninh hiện nay để áp dụng vào thực tiễn công tác; đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá Đảng , nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Diệu Hương