Tin Xã, thị trấn

Xã Dũng Tiến: Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật
Ngày đăng 11/05/2018 | 18:03  | View count: 943

Chiều ngày 10/6/2018, tại hội trường UBND, xã Dũng Tiến tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”.

Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-UBND  ngày 08/05/2018 của UBND xã Dũng Tiến. Câu lạc bộ là nơi sinh hoạt, trao đổi thông tin tình hình thực hiện pháp luật, các chương trình, dự án ở địa phương; phản ánh tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật của phụ nữ và nhân dân, nâng cao ý thức bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò của mình với cộng đồng; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nòng cốt cơ sở làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ xã; tìm hiểu, nắm bắt các mâu thuẫn, vướng mắc pháp luật và tham gia cùng các tổ hòa giải của địa phương tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức pháp luật cho các đối tượng, giúp hòa giải các mâu thuẫn ngay tại cơ sở.

Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” là mô hình đang được các cấp Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở xây dựng và hoạt động hiệu quả.

                                                                                      Bích Phương