Xã - thị trấn

XÃ VĂN TỰ

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:00 AM  | View count: 6290
Xã Văn Tự nằm ở phía tây nam huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 5,17 km2, dân số 9.563 người, đa số là người Kinh; phía Bắc và Đông Bắc giáp xã Tô Hiệu; phía Nam giáp xã Minh Cường; phía...

XÃ VĂN BÌNH

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:59 AM  | View count: 8349
Xã Văn Bình nằm sát trung tâm huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 5,2 km2, dân số 10.733 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Nhị Khê và Duyên Thái, phía Đông giáp xã Liên Phương,...

XÃ VẠN ĐIỂM

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:03 AM  | View count: 9448
1. Địa lý, địa điểm: Xã Vạn Điểm là xã trực thuộc huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội là xã loại 2 nằm phía Nam cuối...

XÃ VĂN PHÚ

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:00 AM  | View count: 4823
Xã Văn Phú nằm sát trung tâm huyện Thường Tín về phía Tây, có diện tích tự nhiên là 3,08 km2, dân số 7.835 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Văn bình, phía Nam giáp xã Nguyễn Trãi, phía...

XÃ VÂN TẢO

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:58 AM  | View count: 8154
Vân Tảo là một trong những xã nằm ở phía Đông huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 5,04 km2, dân số là 11.074 người, đa số là người Kinh theo truyền thống thờ cúng tổ tiên, có khoảng 3% dân...

XÃ TỰ NHIÊN

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:58 AM  | View count: 8306
Xã Tự Nhiên nằm ở phía đông huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 7,12 km2, dân số 9.844 người, đa số là người Kinh theo truyền thống thờ cúng tổ tiên, có khoảng 1,2% dân số theo đạo Thiên...

XÃ THẮNG LỢI

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:54 AM  | View count: 6191
Xã Thắng Lợi nằm ở phía Nam huyện, có diện tích tự nhiên là 5,91 km 2 , dân số là 9.614 người, đa số là người Kinh; phía Bắc...

XÃ TÔ HIỆU

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:02 AM  | View count: 5361
Tô Hiệu là xã nằm ở phía Nam huyện, có diện tích tự nhiên là 5,39 km2, dân số là 12.088 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Thắng Lợi, phía Nam giáp xã Văn Tự, phía Đông giáp xã Thống Nhất...

XÃ THƯ PHÚ

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:53 AM  | View count: 4637
Xã Thư Phú nằm ở phía Đông huyện Thường Tín, xã có diện tích tự nhiên là 7,2 km2, dân số 6.508 người, đa số là người Kinh. 97% dân số theo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, 3% dân số theo đạo Thiên...

THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:34 AM  | View count: 5317
Thị trấn Thường Tín được thành lập ngày 19/3/1988, theo Quyết định số 49/1988/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

XÃ TIỀN PHONG

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:02 AM  | View count: 5951
Xã Tiền Phong nằm ở phía Tây huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 4,58 km2, dân số 9.693 người, đa số là người Kinh; Phía bắc giáp xã Hiền Giang, phía đông nam giáp xã Tân Minh, phía tây nam...

XÃ THỐNG NHẤT

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:56 AM  | View count: 4948
Xã Thống Nhất nằm ở phía Đông Nam huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 4,54 km2, dân số 7.629 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Lê Lợi; phía Tây giáp xã Tô Hiệu; phía Nam giáp xã...

XÃ TÂN MINH

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:57 AM  | View count: 5120
Tân Minh là xã nằm ở phía Tây huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên 7,4 km2, dân số 9.079 người, đa số là người Kinh. Xã có 2 tôn giáo là Phật giáo và Thiên Chúa giáo (tập trung chủ yếu ở thôn...

XÃ NINH SỞ

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:53 AM  | View count: 7561
Ninh Sở là xã nằm ở phía Đông Bắc huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên 4,93km2, dân số 9.425 người, đa số là người Kinh; có 54% dân số theo truyền thống thờ cúng tổ tiên; 46% dân số theo đạo...

XÃ NGHIÊM XUYÊN

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:52 AM  | View count: 4753
Xã Nghiêm Xuyên nằm ở phía Nam huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 6,01 km 2 , dân số 6.451 người, đa...

XÃ QUẤT ĐỘNG

Ngày đăng 10/03/2017 | 10:01 AM  | View count: 7168
Xã Quất động nằm giữa huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 4,84 km2, dân số 8.329 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Hà Hồi; phía Nam, Đông Nam giáp xã Thắng Lợi và xã Thư Phú; phía...

XÃ NHỊ KHÊ

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:52 AM  | View count: 5569
Xã Nhị Khê nằm ở phía Bắc huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 6,6 km2, dân số 7.333 người, đa số là người Kinh; phía Bắc và phía Tây là sông Tô Lịch, phía Đông là Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc...

XÃ NGUYỄN TRÃI

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:52 AM  | View count: 4866
Xã Nguyễn Trãi ở phía Tây Nam huyện, có diện tích tự nhiên 5,76 km2, dân số 9.841 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Văn Phú, phía Nam giáp xã Dũng Tiến, phía Đông giáp xã Quất Động, phía...

XÃ MINH CƯỜNG

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:51 AM  | View count: 7205
1. Địa lý, địa điểm Xã Minh Cường là xã trực thuộc huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội là xã loại 2 nằm phía Nam...

XÃ LIÊN PHƯƠNG

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:49 AM  | View count: 5443
Xã Liên Phương nằm ở phía Bắc huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên 2,53 km2, dân số 8.562 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Duyên Thái và Ninh Sở, phía Nam giáp xã Hà Hồi, phía Đông...